För dig som studerar

Välkommen till Renovas sida för dig som läser på högskola, universitet eller annan utbildning. Här har du möjlighet att läsa om vad vi på Renova kan erbjuda dig som studerar, eller kanske just ska ta steget in i arbetslivet

Gör ditt examensarbete på Renova

Att göra sitt examensarbete på Renova erbjuder dig som student stora möjligheter att bredda din kunskap och få praktisk erfarenhet hos ett av branschens största företag. Som student är du ett välkommet tillskott, där vi ser stora möjligheter att lära av varandra.

För att både studenten och företaget ska få ut så mycket som möjligt av samarbetet, är det viktigt att examensarbetet är direkt kopplat till Renovas verksamhet. Därför inventerar vi två gånger om året vilka projekt som finns tillgängliga och lägger ut dem på vår hemsida.

Eget förslag på ex-jobb?

Det går bra att komma med egna förslag på ämnen. Om du har frågor eller ett eget förslag på ex-jobb, kontakta Maria Sturedahl, HR-avdelningen, på e-post: maria.sturedahl@renova.se

Lediga examensjobb

Just nu har vi inga lediga examensarbeten, men vi lägger ut information här när det finns.
 

Gör din utbildningspraktik på Renova

Vi på Renova erbjuder ibland praktik. Det är även här viktigt att ditt önskemål om praktik och din utbildning är direkt kopplat till Renovas verksamhet.

Övrig praktik

Med övrig praktik menar vi tex arbetsmarknadspraktik, prao etc.

Arbetsmarknadspraktik

Om du är arbetssökande och söker praktik så är du välkommen att söka via kommunens speciella webbsida: praktikplatsen.se.

Prao (Praktisk ArbetslivsOrientering)

Vi på Renova tar inte emot Prao under 15 år (18 år i produktion)

Samarbeten

POWRES

Forskarskolan POWRES samlar doktorander inom avfallsrelaterad forskning och ger kurser inom avfallsområdet. För mer information se POWRES hemsida.

Högkolan i Borås

Renova har ett samarbete med Högskolan i Borås där vi har regelbundna möten för att diskutera idéer till möjliga gemensamma projekt. Målsättningen med samarbetet är att främja kontakterna och samarbetet mellan Ingenjörshögskolan på Högskolan i Borås och Renova både vad gäller forskningen inom avfallsområdet och utbildningarna på Ingenjörshögskolan.Renovas miljöstipendium

Vi stöder också forskning, framförallt via Renovas Miljöstipendium, som delas ut en gång per år. Stipendiet syftar till att stimulera forskning med anknytning till miljöfrågor och avfallshantering.