Ledande miljökoncern i Västsverige

Renovakoncernen är Västsveriges ledande miljöföretag inom avfall och återvinning.

Vårt uppdrag är att tillsammans med våra ägarkommuner ta ett långsiktigt ansvar när det gäller avfall och återvinning. Vi ska leverera affärsmässig samhällsnytta och aktivt medverka till en hållbar utveckling i vår ägarregion.

Vår vision:
Vi sätter värde på allt - för en hållbar morgondag

Vår affärsidé:
Vi erbjuder miljösmarta tjänster och återvinning av avfall till energi och nya råvaror

Vår verksamhetspolicy
Verksamhetspolicy

Korta fakta om företaget

Ägare: Renova ägs av av tio kommuner  i Göteborgsregionen: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Två bolag: Koncernen består av två bolag. Moderbolaget Renova AB arbetar med ägarkommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Miljö AB konkurrerar med andra företag om uppdrag från företag, verksamheter och kommuner.

Omsättning: 1 180 miljoner kronor år 2016 (hela koncernen).

Medarbetare: 780 personer (2016). 19 procent av medarbetarna är kvinnor. 44  procent av koncernledningen är kvinnor.

Avfall och återvinningsmaterial: 2015 behandlade Renova totalt 830 000 ton avfall och åv-material. 68 000 ton åv-material sändes vidare till åv-industrier. Avfallskraftvärmeverket producerade 37 procent av fjärrrvärmen  i Göteborgsnätet och cirka fem procent av elbehovet i Göteborg. Läs mer under  "Anläggningar".

Våra kunder: Renovas kunder är såväl företag i olika branscher som kommuner och annan offentlig verksamhet. Vi energiåtervinner hushållsavfallet från våra ägarkommuner och i flera av kommunerna har vi även uppdraget att samla in hushållsavfallet.