Ledande miljöföretag inom avfall och återvinning

Som Västsveriges ledande aktör inom avfall och återvinning har vi en viktig roll att fylla. Vi bidrar till kretsloppet genom att återvinna avfall till energi och nya råvaror. Genom att aktivt satsa på forskning och utveckling tar vi också ansvar för framtiden.

Allt vi gör på Renova bidrar till ett mer hållbart samhälle. Vårt uppdrag är att skapa affärsmässig samhällsnytta genom att ta ett långsiktigt ansvar för miljöriktig och kostnadseffektiv avfallshantering och återvinning.

Vår vision
Vi sätter värde på allt - för en hållbar morgondag

Vår affärsidé
Vi erbjuder miljösmarta tjänster och återvinning av avfall till energi och nya råvaror

Vår verksamhetspolicy
Verksamhetspolicy

Korta fakta om företaget

Ägare Renova ägs av av tio kommuner  i Göteborgsregionen: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Renovakoncernen består av två bolag. Moderbolaget Renova AB som utför ägarkommunernas direkttilldelade uppdrag och dotterbolaget Renova Miljö AB som verkar på den konkurrensutsatta marknaden för företag och offentlig verksamhet i vår ägarregion. 

Omsättning 1 273 miljoner kronor år 2017 (hela koncernen).

Medarbetare 780 personer (2017). 19 procent av medarbetarna är kvinnor. 44 procent av koncernledningen är kvinnor.

Avfall och återvinningsmaterial 2017 behandlade Renova totalt 1 480 000 ton avfall och återvinningsmaterial. 90 000 ton återvinningsmaterial sändes vidare till återvinningsindustrier. Avfallskraftvärmeverket producerade fjärrvärme till 160 000 lägenheter och el till 90 000 lägenheter. Läs mer under anläggningar.

För våra kunder är vi en partner som tar ansvar för helheten och finns med dem genom hela kedjan. Vi skapar innovativa lösningar för avfall och återvinning. Genom en ökande andel återvinning bidrar vi tillsammans till minskad klimatpåverkan och kretsloppssamhället. Med vår hjälp blir våra kunder mer hållbara.

Så jobbade vi med hållbarhet 2017

I vår digitala hållbarhetsredovisning kan du ta del av hur Renova jobbade för ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet under 2017: renova.se/hallbarhet