Ledande miljöföretag inom avfall och återvinning

Sopbil kör mot solnedgång

Som Västsveriges ledande aktör inom avfall och återvinning har vi en viktig roll att fylla. Vi bidrar till kretsloppet genom att återvinna avfall till energi och nya råvaror. Genom att aktivt satsa på forskning och utveckling tar vi också ansvar för framtiden.

Allt vi gör på Renova bidrar till ett mer hållbart samhälle. Vårt uppdrag är att skapa affärsmässig samhällsnytta genom att ta ett långsiktigt ansvar för miljöriktig och kostnadseffektiv avfallshantering och återvinning.

Vår vision

Vi sätter värde på allt - för en hållbar morgondag 

Vår affärsidé

Vi erbjuder miljösmarta tjänster och återvinning av avfall till energi och nya råvaror

Vår verksamhetspolicy


Verksamhetspolicy

Korta fakta

Ägare

Renova ägs av tio kommuner  i Göteborgsregionen: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Renovakoncernen består av två bolag. Moderbolaget Renova AB som utför ägarkommunernas direkttilldelade uppdrag och dotterbolaget Renova Miljö AB som verkar på den konkurrensutsatta marknaden för företag och offentlig verksamhet i vår ägarregion.

Renova AB

Utför direkttilldelade tjänster på uppdrag av ägarkommunerna. Vilket är insamling av hushållsavfall, förbehandling av matavfall och energiåtervinning.

  • Affärsområde Tilldelningar inom Renova AB utför direkttilldelade uppdrag till självkostnadspris för ägarkommunerna. De mest omfattande är insamling av hushållsavfall, förbehandling av matavfall och energiåtervinning av hushållsavfall. Även behandlingsanläggningen för biologiskt avfall och flera omlastningsstationer i ägarregionen tillhör Renova AB. Dessutom finns ett antal koncerngemensamma funktioner, som exempelvis HR- och IT-avdelningarna inom moderbolaget.

Renova Miljö AB

Består av två affärsområden, affärsområde Återvinning och affärsområde Logistik. Båda ska verka på en konkurrensutsatta marknad med konkurrenskraftiga priser.

  • Affärsområde Återvinning erbjuder miljöriktig behandlingar av avfall på anläggningar som exempelvis avfallskraftvärmeverk, sorteringsanläggningar och deponier.

  • Affärsområde Logistik erbjuder tjänster som transport, behållare och omhändertagande av avfall. Affärsområde Logistik har en stor egen fordonsflotta och även tillgång till upphandlade transportentreprenörer. Affärsområdet har också egna verkstäder där man servar och reparerar fordon och behållare. 

Aktuella siffror 

Fakta om koncernens omsättning, hur mycket avfall och återvinningsmaterial vi tagit emot och återfört till samhället det senaste året, vår miljöpåverkan, antal anställda med mera hittar du i våra hållbarhetsdata.