Miljöriktig behandling på våra anläggningar

Renova har anläggningar för behandling, sortering och omlastning av avfall och återvinningsmaterial i våra ägarkommuner. Vi har också verkstäder. Huvudkontoret ligger på Holmen i Göteborg.

Avfallskraftvärmeverket i Sävenäs, Göteborg, känner många till. Det är en av världens mest avancerade anläggningar för energiåtervinning. I anläggningen finns även Renova Miljöcenter där vi arrangerar utbildningar.

Mer information om våra olika anläggningar hittar du nedan.

Avfallskraftvärmeverket, Sävenäs
Behandlingsanläggning biologiskt avfall, Marieholm
Deponier, Tagene och Fläskebo
Farligt avfall och elektronik, Göteborg
Huvudkontoret, Holmen, Göteborg
Omlastningsstationer
Sorteringsanläggningar
Utvecklingscenter Rödingen
Verkstad och miljötvätthall