För närvarande har vi problem med formulärfunktionen vid beställningar. Kontakta kundservice om du vill göra en beställning. 

Ledning och styrelse

Koncernens strategiska ledning

Anders Åström –  Vd
Anna Johansson – Ekonomichef
Christer Lundgren – Affärsområdeschef Återvinning, Renova Miljö
Elna Hansson – HR-chef
Kajsa Lager –  Affärsområdeschef Tilldelningar, Renova AB
Marie Persson – Chef Juridik och kvalitet
Marlene Hedendahl  Hållbarhetschef
Mikael Borgman – IT/projektchef
Mimmi Lagergren – Kommunikationschef
Tony Carlsson –  Affärsområdeschef Logistik, Renova Miljö 

Renovas styrelse

Renova är ett kommunägt bolag och har därför en styrelse sammansatt av representanter för ägarkommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Vill du komma i kontakt med någon i styrelsen skicka ett mail till info@renova.se

Ordinarie ledamöter

Magnus Palmlöf (M) Göteborg – Ordförande
Claes Roxbergh (MP) Göteborg 1:e vice ordförande
Bengt Andersson (S) Göteborg- 2:e vice ordförande
Hans Eric Andersson (D) Göteborg
Pia Karlsson (L) Göteborg
Anna-Lena Holberg (M) Lerum
Bernt Lundborg (S) Kungälv
Kent Klarenius (M) Mölndal
Lars Stålheim (M) Partille

Suppleanter

Ida Fossenstrand (M) Göteborg 
Pernilla Stafsén (S) Göteborg
José Arevalo (V) Göteborg
Anders G Högmark (M) Tjörn
Ingmarie Samuelsson (S) Härryda
Mats Plahn (SD) Öckerö
Johan Jönsson (M) Stenungsund
Paula Örn  (S) Ale

Personalrepresentanter i styrelsen

Kim Jörgensen – Transportarbetarförbundet
Jim Lovevik – Vision
Lia Detterfelt – Saco
Camilla Svensson - Ledarna