Ledning och styrelse

Koncernens strategiska ledning

Anders Åström –  Vd
Anna Johansson – Ekonomichef
Christer Lundgren – Affärsområdeschef Återvinning, Renova Miljö
Elna Hansson – HR-chef
Kajsa Lager –  Affärsområdeschef Tilldelningar, Renova AB
Krister Näsström – IT-chef
Marie Persson – Chef Juridik och kvalitet
Marlene Hedendahl – Hållbarhetschef
Mimmi Lagergren – Kommunikationschef
Tony Carlsson –  Affärsområdeschef Logistik, Renova Miljö 

Renovas styrelse

Renova är ett kommunägt bolag och har därför en styrelse sammansatt av representanter för ägarkommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Vill du komma i kontakt med någon i styrelsen skicka ett mail till info@renova.se

Ordinarie ledamöter

Magnus Palmlöf (M) Göteborg – Ordförande
Claes Roxbergh (MP) Göteborg 1:e vice ordförande
Pernilla Stafsén (S) Göteborg- 2:e vice ordförande
Hans Eric Andersson (D) Göteborg
Pia Karlsson (L) Göteborg
Anna-Lena Holberg (M) Lerum
Bernt Lundborg (S) Kungälv
Kent Klarenius (KD) Mölndal
Lars Stålheim (M) Partille

Suppleanter

Edwin Friedlaender (M) Göteborg 
Mikael Lindmark (S) Göteborg
José Arevalo (V) Göteborg
Rikard Larsson (S) Tjörn
Ingmarie Samuelsson (S) Härryda
Eva Wallin (KD), Öckerö
Wouter Fortgens (M) Stenungsund
Paula Örn  (S) Ale

Personalrepresentanter i styrelsen

Kim Jörgensen – Transportarbetarförbundet
Morgan Forsmark – Vision
Lia Detterfelt – Saco
Camilla Svensson - Ledarna