Ledning och styrelse

Koncernens strategiska ledning

Anders Åström –  Vd
Kajsa Lager – Chef Affärsområde Tilldelningar, Renova
Christer Lundgren – Affärsområdeschef Återvinning, Renova Miljö
Tony Carlsson –  Affärsområdeschef Logistik, Renova Miljö
Anna Johansson – Ekonomichef
Mimmi Lagergren – Kommunikationschef
Elna Hansson – HR-chef
Mikael Borgman – IT/projektchef
Tommy Karlsson – Chef Strategiskt inköp och upphandling

 

Renovas styrelse

Renova är ett kommunägt bolag och har därför en styrelse sammansatt av representanter för ägarkommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Vill du komma i kontakt med någon i styrelsen skicka ett mail till ordforande@renova.se 

Ordinarie ledamöter

Claes Roxbergh (MP) Göteborg – Ordförande
Bengt Andersson (S) Göteborg- 1:e vice ordförande
Magnus Palmlöf (M), Göteborg – 2:e vice ordförande 
Pernilla Stafsén (S) Göteborg 
Anna-Lena Mellquist (S) Lerum
Jan Trönsdal (M) Partille
Bernt Lundborg (S) Kungälv 
Anders Enelund (M) Mölndal
Marita Johnson (M) Göteborg

Suppleanter

Annika Hansson (S) Göteborg
Ing-Marie Samuelsson (S) Härryda
Lars Kopp (M) Ale
Claes Jansson (S) Tjörn
Christer Holmer (M) Öckerö
Pia Andell (S) Stenungsund
Olle Ström (M) Göteborg
Hans Nilsson (S) Göteborg

Personalrepresentanter i styrelsen

Kim Jörgensen – Transportarbetarförbundet
Jim Lovevik – Vision
Lia Detterfelt – Saco
Camilla Svensson - Ledarna