Tillstånd & certifikat

Renova har certifierat ledningssystem för såväl miljö som kvalitet och arbetsmiljö. Nedan hittar du våra certifikat samt våra tillstånd för transporter och anläggningar.

Certifikat miljö, kvalitet och arbetsmiljö

Renova AB, med dotterbolaget Renova Miljö AB har tilldelats certifikat nummer 14502892. Certifieringen gäller till och med den 13 mars 2018 och även därefter vid godkänd obligatorisk recerifiering.

Certifikat miljö

Certifikat kvalitet

Certifikat arbetsmiljö

Transporttillstånd

Tillstånd för transport av avfall Renova AB
Tillstånd_för transport av farligt avfall  Renova AB
Tillstånd för transport av avfall och farligt avfall   Renova Miljö AB


Tillstånd för  Renovas anläggningar

Tilllstånd för Sävenas avfallskraftvärmeverk
Tillstånd_för mellanlagring av farligt avfall på Sävenas.pdf
Tillstånd_för Fläskebo deponi 
Tillstånd för_Högsbo sorteringsanläggning
Tillstånd för_Kläpp kretsloppsanläggning
Tillstånd_för Marieholm behandlingsanläggning för biologiskt avfall
Tillstånd för Munkegärde sorteringanläggning
Tillstånd_för Skräppekarr sorteringanläggning
Tillstånd_för Tagene deponi