Tillstånd & certifikat

Renova har certifierat ledningssystem för såväl miljö som kvalitet och arbetsmiljö. Nedan hittar du våra certifikat samt våra tillstånd för transporter och anläggningar.

Certifikat miljö, kvalitet och arbetsmiljö

Renova AB, med dotterbolaget Renova Miljö AB har tilldelats certifikat nummer 14502892. Vi är certifierade för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Certifikaten löper tills vidare, enligt erhållen revisionsrapport från BMG Trada Certifiering AB. Senaste revisionen genomfördes i februari 2019.

Certifikat miljö

Certifikat kvalitet

Certifikat arbetsmiljö

Transporttillstånd

Renova AB
Tillstånd för transport av avfall och farligt avfall

Renova Miljö AB
Tillstånd för transport av avfall och farligt avfall


Tillstånd för  Renovas anläggningar

Tilllstånd för Sävenas avfallskraftvärmeverk
Tillstånd_för mellanlagring av farligt avfall på Sävenas.pdf
Tillstånd_för Fläskebo deponi 
Tillstånd för_Högsbo sorteringsanläggning
Tillstånd för_Kläpp kretsloppsanläggning
Tillstånd_för Marieholm behandlingsanläggning för biologiskt avfall
Tillstånd för Munkegärde sorteringanläggning
Tillstånd_för Skräppekarr sorteringanläggning
Tillstånd_för Tagene deponi