Aktuella samråd

Här samlar vi fakta och handlingar kring aktuella samråd enligt miljöbalken.

Renova AB bjuder in till samråd angående ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken för Sävenäs avfallsanläggning.  

Renova har för avsikt att ansöka om ett ändringstillstånd för Sävenäs avfallsanläggning. Den planerade ändringen avser en ökning av maximalt årlig mängd från 550 000 till 610 000 ton avfall samt vissa justeringar avseende förbränning av farligt avfall och möjlighet till samråd med tillsynsmyndigheten kring hantering av restprodukter. Samrådsunderlaget syftar till att ge en överskådlig bild av verksamheten, den planerade ändringen och dess förutsedda miljöpåverkan.

Renova inbjuder till samråd avseende den planerade ändringsansökan den 2 maj  2017  kl 17-19 på Sävenäs avfallskraftvärmeverk, von Utfallsgatan 29 i Göteborg. Anmälan till katarina.pettersson@renova.se senast den 28 april.

Synpunkterna angående samrådet ska vara oss tillhanda senst den 9 maj 2017 och skickas per e-post till katarina.pettersson@renova.se eller skriftligen till Renova AB, att. Katarina Pettersson, Box 156, 401 22 Göteborg.

Samrådsunderlag Sävenäs

Renova Miljö AB bjuder in till samråd angående ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken för Fläskebo avfallsanläggning

Renova Miljö AB avser att ansöka om ändringstillstånde enligt miljöbalken för Fläskebo avfallsanläggning, Härryda kommun.
Den planerade ändringen innebär en ökning av mängderna från 100 000 ton avfall som får deponeras per år till 150 000 ton avfall per år.

Renova inbjuder till skriftligt samråd enligt miljöbalken. Synpunkter mottages skriftligt. De ska vara oss tillhanda senast den 21 april och skickas per e-post till nanna.bergendahl@renova.se eller till Renova Miljö AB, att. Nanna Bergendahl, Box 36 401 20 Göteborg

Samrådsunderlag Fläskebo

Renova AB bjuder in till samråd angående ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken för Marieholm behandlingsanläggning.

Renova AB avser att ansöka om ändringstillstånd enligt miljöbalken för Marieholm behandlingsanläggning i Göteborg. Den planerade ändringen innebär en ökning av mängden lättnedbrytbart biologiskt avfall till behanlding, från 50 0000 till 80 000 ton, samt en ökning av mängden biologiskt avfall till jordtillverkning och flisning.

Renova inbjuder till skriftligt samråd enligt miljöbalken. Synpunkter mottagets skriftligt  senast den 17 maj och skickas per e-post till nanna.bergendahl@renova.se eller till Renova AB, att. Nanna Bergendahl, Box 156,  401 22 Göteborg.

Samrådsunderlag Marieholm