Trycksaker

Här hittar du bland annat årsredovisning för Renova och Renova Miljö, hållbarhetsredovisning, sorteringsguider och en presentation av Renovas avfallskraftvärmeverk.Det här är Renova
This is Renova
Presentation av Renova på fyra sidor. Svensk och engelsk version

 

Hållbarhetsredovisning
Renovas hållbarhetsredovisning 2016

 


Årsredovisning Renova AB 2016
Å
rsredovisning för Renova AB och koncernen 2016.

 

 
Årsredovisning Renova Miljö AB 2016
Årsredovisning för Renova Miljö AB 2016.

 

 

 

Sorteringsguide för verksamheter

Source separation guide

 

 

Kärl, containrar och annan utrustning

 

 

 
 Från avfall till ren energi

 Om hur vi producerar värme och el i vårt avfallskraftvärmeverk.

 From waste to clean energy

 

 Branschfolder Industri

Våra produkter och tjänster för industrikounder