Trycksaker 

Det här är Renova
This is Renova
Presentation av Renova på fyra sidor. Svensk och engelsk version

 

Hållbarhetsredovisning
Renovas hållbarhetsredovisning 2016

 


Årsredovisning Renova AB 2016

 

 

 
Årsredovisning Renova Miljö AB 2016

 

 

 

Sorteringsguide för verksamheter

Source separation guide

 

 

Kärl, containrar och annan utrustning

 

 

 

 Från avfall till ren energi
 Om hur vi producerar värme och el i vårt avfallskraftvärmeverk.

 From waste to clean energy