Ladda ner trycksaker

Här hittar du bland annat årsredovisning för Renova och Renova Miljö, hållbarhetsredovisning och sorteringsguider.

 

 

Uppförandekod - en kortversion

Svensk version (pdf)

Engelsk version (pdf)

Uppförandekod - hela versionen

Ladda ner Renovas uppförandekod (pdf)

 

 

Hållbarhetsredovisning Renova 2018

Se även renova.se/hallbarhet

 

Hållbarhetsredovisning Renova  2017

 

 

Årsredovisning Renova AB 2018

 

 

Årsredovisning Renova Miljö AB 2018

 

 

Årsredovisning Renova AB 2017

 

 

Årsredovisning Renova Miljö AB 2017

 

 

 

Det här är Renova

This is Renova

Presentation av Renova på fyra sidor. Svensk och engelsk version

 

Branschfolder Bygg och Riv
Våra produkter och tjänster för kunder inom Bygg och Riv

 

 

Branschfolder Industri

Våra produkter och tjänster för industrikunder

 

 

Branschfolder Fastighet

Våra produkter och tjänster för fastighetskunder

 

 

Sorteringsguide för hushåll

Source separation guide, household waste

 

Sorteringsguide för verksamheter

Source separation guide, industrial and commercial waste

 

  

Kärl, containrar och annan utrustning

 

 

 

 Från avfall till ren energi

 Om hur vi producerar värme och el i vårt avfallskraftvärmeverk.

 From waste to clean energy