Ladda ner trycksaker

Här hittar du bland annat årsredovisning för Renova och Renova Miljö, hållbarhetsredovisning och sorteringsguider.

Uppförandekod - en kortversion

Svensk version (pdf)

Engelsk version (pdf)

Uppförandekod - hela versionen

Ladda ner Renovas uppförandekod (pdf)

Hållbarhetsredovisning Renova AB 2019 (pdf)

Årsredovisning Renova AB 2019 (pdf)

Årsredovisning Renova Miljö AB 2019 (pdf)

Det här är Renova (pdf)

This is Renova (pdf)

Presentation av Renova på fyra sidor. Svensk och engelsk version 

Branschfolder Bygg och riv (pdf)
Våra produkter och tjänster för kunder inom Bygg och Riv

Branschfolder Industri (pdf)

Våra produkter och tjänster för industrikunder

Branschfolder Fastighet (pdf)

Våra produkter och tjänster för fastighetskunder 

Sorteringsguide för hushåll (pdf)

Source separation guide, household waste (pdf)

Sorteringsguide för verksamheter

 

Kärl, containrar och annan utrustning

 

Från avfall till ren energi (pdf)

Om hur vi producerar värme och el i vårt avfallskraftvärmeverk.

From waste to clean energy (pdf)