Från häst och vagn till fossilfri fordonsflotta

Renova har sitt ursprung i två organisationer med olika uppgifter. Den äldsta – renhållningsverket i Göteborg – började sin verksamhet redan 1885.

Den växande staden behövde ta itu med sina sanitära problem och organiserade därför insamling av sopor och latrin i samhällets regi. På den tiden sköttes insamlingen med hjälp av häst och vagn. 

Stallet fanns på Holmen, där Renovas huvudkontor idag ligger.  
Vi har kvar namnskyltarna från spiltorna där Denver, Blixt, Chaplin, Danton och de andra hästarna vilade ut mellan arbetspassen.

Under 1920-talet började man använda bilar i liten skala. Men det skulle dröja trettio år till innan de sista fem hästarna togs ”ur bruk”.

Under senare delen av 1900-talet växte så dagens moderna avfallshantering fram, med återvinning och miljö i fokus. Källsorteringen startade med tidningspapper, glas och batterier på 80-talet, och på 90-talet infördes lagar om producentansvar som ledde till sortering och insamling av bland annat förpackningar.

Den andra organisationen i Renovas historia är GRAAB – Göteborgsregionens avfallsaktiebolag. GRAAB bildades av Göteborgs kommun och kranskommunerna på 1960-talet, för att man gemensamt skulle kunna bygga en förbränningsanläggning för avfall. Under lång tid hade man lagt hushållsavfallet på tippen Brudaremossen – så uppstod dagens slalombacke – men man behövde en annan lösning.

1974 öppnade Sävenäs förbränningsanläggning, som sedan dess genomgått en hisnande utveckling till dagens miljö- och energieffektiva avfallskraftvärmeverk med fjärrvärme- och elproduktion.

1998 gick renhållningsverket i Göteborg och GRAAB samman till Renova, som idag ägs av tio kommuner.
Vi fortsätter arbeta med miljön i fokus, med utveckling av våra anläggningar, våra fordon och vår logistik. Med ytterligar återvinning  och med utbildningar i miljökunskap. Bland mycket annat….