Renova firar 20 år!

2018 firade vi 20 år som Renova AB och det är mycket som har hänt under åren:

1998 

Elva kommuner bildar Renova genom att slå ihop det regionala bolaget GRAAB och delar av Göteborgs Stads Renhållningsverk. 

Namnet Renova: ”Re” är latin för åter och ”nova” betyder ny. Den stigande solen symboliserar växande miljömedvetande, energi och växtkraft.

1999

 • Torr rökgasrening i Sävenäs tas i drift.
 • Sveriges lagar inom miljöområdet samlas i Miljöbalken. 
 • Renova miljöcertifieras enligt ISO 14 001.

2000

 • Marieholm komposteringsanläggning för biologiskt avfall invigs. 
 • Första naturgasdrivna kranlastväxlaren tas i bruk. 

2001

 • Producentansvar införs på el- och elektronik-produkter. 
 • Fläskebodeponin börjar byggas. 

2002

 • Götatunneln byggs – Renova hämtar avfallet. 
 • Renova tar fram Sunes sopbok för femteklassare. 
 • Världens första sopbil med elhybridteknik presenteras av Renova, Volvo och Kretsloppskontoret. 
 • Brännbart avfall får inte längre läggas på deponi. 

2003

 • Renovas miljöstipendium för unga forskare delas ut för första gången.
 • Deponin i Fläskebo invigs. 
 • Hela Renovas verksamhet kvalitetscertifieras. 
 • Renova börjar hämta hushållsavfall i Lerum, Partille och Härryda.

2004

 • Renovas kundservice vinner SM i telefon. 
 • Miljöreturen för flerbostadshus, återvinning av gips och planglas är nya produkter. 
 • Flera elhybridsopbilar i fordonsflottan – några med vattenhydraulik. 

2005

 • Avfallskraftvärmeverket får ny vattenrening.
 • Renova certifieras för sitt arbetsmiljöarbete. 
 • Renova börjar samla in returpapper i samtliga ägarkommuner.
 • Förbud införs att deponera organiskt avfall i Sverige.
 • Hämtning av hushållsavfall på Tjörn börjar.

2006

 • Renova och Volvo Lastvagnar presenterar sopbil med Euro 5-standard. Världspremiär! 
 • Nytt system för direktkondensering av rökgaserna från Sävenäs ger mer el och fjärrvärme. 
 • Renova köper Kungälvs Transporttjänst AB. 
 • Renova sköter avfallshanteringen vid EM i friidrott.

2007

 • Samlaren för farligt avfall introduceras. 
 • Musikfestivalen Way Out West arrangeras för första gången. Renova tar hand om avfallet och informerar besökare om källsortering. 
 • Renova köper 30 procent av aktierna i Stenungsunds Renhållning AB.

2008

 • Världens första kompletta elhybridsopbil presenteras av Renova, Norba och Volvo Lastvagnar. Bilen får transportnäringens miljöpris. 
 • Renova tar initiativ till upprensning av Säveån. 
 • Renova får uppdraget att ta emot och sortera batterier från halva Sverige. 
 • Ny svavelrening tas i drift på Sävenäs. 

2009

 • Renovas miljöskola för gymnasieelever startar.
 • Fjärde pannan i avfallskraftvärmeverket står klar.
 • Ny omlastningsstation byggs i Högsbo.

2010

 • Renova presenterar Sveriges första sopbil som drivs med biogas och rapsbränslet RME. 
 • Regionens första avfallsplan – A2020 – klubbas i Göteborgsregionens styrelse. 
 • Omlastningsstationen på Tagene är klar. 

2011

 • EU:s avfallsdirektiv införs i svensk lagstiftning. En grundpelare är avfallstrappan. 
 • Mottagningsanläggning för risk- och sekretess-avfall öppnar i Sävenäs. 
 • Flytande biogas är drivmedlet i Renovas senaste dragbil.

 

2012

 • Renovas förbehandlingsanläggning för biologiskt avfall invigs på Marieholm. 
 • Renova köper hela Stenungsunds Renhållning AB. 
 • En första kärltvättbil köps in.

2013

 • För sjunde året levererar vi avfallslösningar till festivalen Way Out West. 
 • Utbildningsverksamheten har dubbelt så många deltagare jämfört med året innan. 

2014

 • Dotterbolaget Renova Miljö AB bildas för att verka på en konkurrensutsatt marknad. Renova AB ska arbeta med tilldelade uppdrag från ägarkommunerna.
 • Företagsåtervinning startar på Högsbo och Skräppekärr.

2015

 • Alla Renovas 220 tunga fordon kör nu fossilfritt – 15 år före de nationella målen – vi firar med en dansfilm. 
 • Pilotanläggning för zinkåtervinning testkörs på Sävenäs med gott resultat. 
 • Avfallsmängderna ökar starkt.

2016

 • Projekt för ökad materialåtervinning från sorteringsanläggningarna startar. 
 • Test med mobil återvinningscentral i några ägarkommuner. 
 • Kretslopp och vatten beslutar att direkttilldela insamling i delar av Göteborg till Renova. 

2017

 • Renova lanserar kundportal på webben för bättre service till kunderna. 
 • Volvo och Renova visar en självkörande sopbil. 
 • Rekordmängder till Fläskebo, där ny avfallscell öppnas. 
 • Eldrivna kranar börjar användas på sorteringsanläggningarna. 
 • All time high för Renovas Miljöakademi – över 5700 deltagare.  

2018

 • Volvo, Renova och Göteborgs Stad har världspremiär för en helt eldriven sopbil.
 • Affärsområde Tilldelningar bildas. Nu finns en tilldelad driftverksamhet.