Vi arbetar med miljöfrågor varje dag

Tillsammans med kunder, intressenter och ägare arbetar Renova för ett hållbart samhälle i vår region. Miljöfrågorna genomsyrar vår vardag.

  • Ambitionen är att tillsammans med varje kund hitta lösningar som dels är ekonomiskt hållbara och dels har ett långsiktigt miljöperspektiv.

  • Avfallet ska så långt upp i avfallstrappan som möjligt! Idag återvinns drygt 90 procent av det avfall vi tar emot till nytt material eller energi!

  • Vi utvecklar våra anläggningar, våra fordon och logistik för minsta möjliga miljöpåverkan. Vi har en helt fossilfri tung fordonsflotta - femton år före de nationella målen. Läs mer om våra  hållbara transporter   • Vi deltar i forskningsprojekt tillsammans med högskolor, universitet och kollegor i branschen. Läs mer om forskning och utveckling

  • Vi delar årligen ut ett miljöstipendium för forskare med anknytning till vårt verksamhetsområde.


  • Vi driver på ägarnas uppdrag Miljöskola Avfall för gymnasieelever.

  • Vi har ett certifierat ledningssystem för miljö, kvalitet och arbetsmiljö.

  • Vi ställer hårda miljökrav på våra leverantörer.

Miljörapporter

För att bedriva vår verksamhet måste vi i de flesta fall ha tillstånd enligt miljöbalken. Dessutom har vi en skyldighet att rapportera till myndigheterna om vår miljöpåverkan. Detta gör vi i våra årliga miljörapporter. För frågor om tillstånd och miljörapporter, kontakta gärna Nanna Bergendahl, tfn. 031-61 83 28, e-post: nanna.bergendahl@renova.se.