EU:s avfallstrappa är vårt verktyg

Den så kallade avfallstrappan är utgångspunkt för vårt sätt att arbeta och tänka på Renova. Den illustrerar EU:s ramdirektiv för avfall från 2010 och handlar om att ta hand om avfallet så bra som möjligt utifrån miljö- och klimatperspektiv.

Renovakoncernen jobbar för att förflytta avfallet så högt upp i avfallstrappan som möjligt och öka kvaliteten på varje trappsteg. 

Förebygga och återanvända

Vi erbjuder utbildningsverksamhet för våra kunder och Miljöskola Avfall för gymnasieungdomar, driver opinion, samlar kunskap, stödjer forskning och utveckling i vår ägarregion.

Återvinna

Vi samlar in alla sorters återvinningsmaterial, sorterar och behandlar eller skickar till rätt behandling.

Energiutvinna 

Vi producerar grön el och fjärrvärme på vårt avfallskraftvärmeverk.

Deponera

Vi har moderna deponier för det avfall som inte går att behandla på annat sätt.

Läs mer om avfallstrappan i vår hållbarhetsredovisning