Forskning & utveckling

Det pågår spännande utvecklingsarbete inom avfalls, återvinning och inom energiåtervinning. Renova deltar aktivt i forskning och utveckling. Att utvinna ännu mer metaller ur slagg och aska är exempel på ett område med stora möjligheter. Utveckling av fordons- och bränsleområdet är ett annat exempel.

Forskning för ökad återvinning och energieffektivitet

Idag sorteras och återvinns metallbitar från den slagg, som återstår efter det att avfallet förbränts i pannorna i vårt avfallskraftvärmeverk. Även flygaskan från själva förbränningen innehåller många olika metaller, men där är de kemiskt bundna vid andra ämnen. Efter försök med att "tvätta" ur, i första hand zink , ur askan planeras nu en fullskalig anläggning för asktvätt med zinkåtervinning.

Ökad energieffektivitet

Det pågår också ett ständigt arbete för att öka energieffektiviteten i Renovas avfallskraftvärmeverk – för att kunna nyttiggöra så mycket energi som möjligt från avfallet.

Det handlar bland annat om att delta i forskning och utveckling av nya material för vår utrustning, vilka tål högre temperaturer och därmed ytterligare kan öka effekten av förbränningen samt energieffektivisering av processen.

Samarbeten inom forskning och utveckling

Renova deltar i många olika typer av forsknings- och utvecklingssamarbeten:

RE:Source (Nytt fönster)
E:Source är SVeriges största forsknings- och innovationssatsning inom resurs- och avfallsområdet. RE:Source stödjer framtagandet av innovationer som kan bidra till ett effektivare användande av resurser i både samhälle och närigsliv.

Västsvenska kemi- och materialklustret (Nytt fönster)
Inom det Västsvenska Kemi- och mMaterialklustret samverkar aktörer från näringslivet, forskningssidan och det offentliga med den övergripande ambitionen att bidra till en hållbar utveckling och tillväxt.

Avfall Sveriges utvecklingssatsning

Projekt inom branschorganisationen.

FRIST

Forum for Risk Investigation and Sustainable Treatment

KNEG

Renova deltar i KNEG, "Klimatneutrala godstransporter på väg", som är ett samarbetsprojekt med en vision om att godstransporterna på de svenska vägarna ska vara klimatneutrala.

Fordonsutveckling

Läs om vårt arbete med fordonsutveckling och förnybara bränseln på sidan Hållbara Transporter.