Hållbara transporter

Att utveckla miljövänliga fordon, smart logistik och satsa på utbildning för miljövänligt körsätt är självklart för Renova. 2015 nådde vi målet att ha en fossilfri fordonsflotta – femton år före de nationella målen. Alla våra 280 tunga fordon kör idag på förnybart bränsle.

Milstolpar i Renovas fordonsutveckling 

Renovakoncernen har under många år drivit på utvecklingen av miljöriktiga fordon, i samarbete med fordons- och bränslebranschen och våra ägarkommuner.

Alla tunga fordon tankas nu med antingen biogas eller det förnybara HVO-bränslet BioMax. BioMax görs av fetter som vätebehandlas och får egenskaper som är väldigt lika vanligt fossilbaserad diesel. Utsläppen av växthusgasen koldioxid blir upp till 90 procent mindre med den här typen av drivmedel. 

 • 2018 Tillsammans med Volvo och Göteborgs Stad har vi världspremiär för ny eldriven sopbil. Läs mer  Vi startar också ett utvecklingsprojekt tillsamman med Scania, Powercell och JOAB  för att ta fram en eldriven bil där vätgas via bränsleceller omvandlas till el. Läs mer.

 • 2017 testar Renova en självkörande sopbil. Bilen kan gå mellan hämtningsställen enligt en förprogrammerad rutt, så att föraren inte behöver stiga in och ut ur bilen vid varje förflyttning. Läs mer

 •  2015 Fossilfri fordonsflotta. 2011 satte Renova miljömålet att senast 2014/2015 ha en helt fossilfri tung fordonsflotta. Det lyckades! Läs mer

 •  2011 Första dragbilen med MD-teknik är här. Bilen drivs med flytande gas och diesel.

 • 2010 kom de första sopbilarna med MD-teknik (metan/diesel). De drivs med biogas och biodiesel.

 • 2008 kom den första fullhybriden (lastar och kör kortare sträckor med el, längre sträckor med diesel).

 • 2006 introducerades RME, ett rapsbaserat bränsle. 
   
 • 2002 lanserade vi, i samarbete med Volvo och Göteborgs stad, den första sopbilen med elhybridteknik (lastar med el och kör på naturgas).
   
 • 1998 kom den första bilen med vatten istället för olja i hydrauliken.
   
 • 1994 testade dåvarande Renhållningsverket den första naturgasdrivna sopbilen.

 

Utbildning och ruttplanering

Alla chaufförer som kör tunga fordon utbildas i sparsam körning, som minskar drivmedelsförbrukningen och därmed utsläppen till luften. Alla sopbilsrutter läggs med hjälp av ett datoriserat ruttplaneringsprogram för att få fram bästa vägval. Båda dessa aktiviteter bidrar till energieffektivare transportarbete.

Samarbete för klimatneutrala godstransporter

Renova deltar i KNEG, "Klimatneutrala godstransporter på väg", som är ett samarbetsprojekt med en vision om att godstransporterna på de svenska vägarna ska vara klimatneutrala.

För mer information om KNEG, se kneg.org.

Samarbete inom Göteborgs Stad

Renova deltar även i ett kommunalt samarbete för att öka användningen av miljöfordon inom Göteborgs Stad.