Bli leverantör till Renova

Många företag vill göra affärer med Renovakoncernen. Vi köper varor och tjänster inom ett mycket brett område. Bli leverantör du också!

Renovakoncernens olika delar har dagligen kontakt med många leverantörer. Våra leverantörer är stora såväl som små och säljer allt från skruv och papper till konsulttjänster , entrepenader, tunga fordon och processindustri utrustning.

Vi har många leverantörer men letar kontinuerligt efter nya,  som kan hjälpa oss bidra till en hållbar framtid i regionenoch medverka till att förbättra vår konkurrenskraft med smarta innovativa lösningar.
Du blir leverantör till oss genom att lämna anbud i våra upphandlingar. Vi följer såväl LoU (Lagen om offentlig upphandling) som LUF (Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster).
I menyn hittar du nyttig information när du börjar leta efter din kund hos oss.
Har du allmänna frågor, kontakta oss gärna via e-post info@renova.se
Ange i rubriken att frågan ska till inköpsavdelningen.