Bli leverantör till Renova

Renovakoncernen har dagligen kontakt med stora som små leverantörer.

Renovakoncernen är ett kommunalt bolag som enligt Göteborgs stads riktlinjer ska använda de ramavtal och beställa de varor och tjänster som finns i Göteborgs stads inköpssystem Proceedo.

För det som inte finns i Proceedo bedriver Renova verksamhetsunika upphandlingar, där vi alltid strävar efter att hitta det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet, för att leverera en god service till vår verksamhet.

Våra aktuella upphandlingar

Vi använder systemet kommersannons.se/elite för att annonsera alla våra upphandlingar.
Här listar vi alla våra aktuella upphandlingar.

Här finns information om hur anbudsprocessen går till

Lagen om offentlig upphandling

För att använda skattemedlen på ett ansvarsfullt sätt och främja konkurrensen på marknaden, måste offentliga verksamhet som Renovakoncernen följa lagarna för offentlig upphandling vid sina inköp.

Utöver att följa Lag (2016:1145) om offentlig upphandling samt Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, har Renovakoncernen en upphandlingspolicy som innehåller huvudprinciper för hur inköpen ska hanteras.

Frågor? 

Kontakta oss gärna via e-post: info@renova.se. Ange i rubriken att frågan ska till inköpsavdelningen.