Dynamiskt inköpssystem – DIS

DIS är ett nytt upphandlingsförfarande som Renova använder sig av.

Metoden DIS har likheter med både förnyad konkurrensutsättning och vanliga upphandlingar enligt selektivt förfarande. Det finns en stor skillnad mot vanligt ramavtal: systemet är öppet för alla leverantörer som uppfyller urvalskriterierna under hela giltighetstiden. Leverantörsantalet får därmed inte begränsas.

Vissa kallar DIS ett öppet ramavtal. Potentiella leverantörer kan ansluta sig när som helst. 

För närvarande har vi ett DIS för:

Skillnader mellan DIS och ramavtal:

DIS

 • Öppet för nya leverantörer under hela giltighetstiden.
 • Antal leverantörer får inte begränsas.
 • Upphandlingsförfarandet är styrt.
 • Giltighetstiden är inte begränsad enligt lag.
 • Nya avropsberättigade kunder får tillkomma under giltighetstiden.
 • Avropsberättigade behöver inte anges.
 • Administrativ avgift får inte tas ut av leverantörer som ansöker/deltar före/under giltighetstiden.
 • Kontrakt tilldelas enligt "vanliga" tilldelningskriterier.

Ramavtal

 • Stängt för nya leverantörer under ramavtalsperioden.
 • Antal leverantörer begränsas.
 • Olika upphandlingsförfaranden kan väljas.
 • Giltighetstid maximalt fyra år enligt lag om ej särskilda skäl finns.
 • Nya avropsberättigade kunder kan inte tillkomma.
 • Avropsberättigade anges.
 • Administrationsavgift kan tas ut av leverantörer under avtalsperioden.
 • Kontrakt tilldelas genom Fördelningsnyckel/Förnyad konkurrensutsättning.
Två steg till kontraktstilldelning

DIS är ett helt elektroniskt system i två steg:

 1. Dynamiska Systemet inrättas – som potentiell leverantör ska man lämna in sin ansökan om kvalificering (i Kommers står det Lämna anbud trots att det är frågan om att lämna in sina underlag för kvalificering).

Systemet i drift – löpande annonsering, kvalificering och bedömning

 1. Om man kvalificerat sig får man ta del av Renovas löpande förnyade konkurrensutsättningar, Upphandling görs och kontrakt tecknas med vinnande anbudsgivare.