Råd till dig som lämnar anbud eller offert

Tänk på att bevaka Renovas upphandlingar. De annonseras alltid här på vår webbplats.

Råd till dig som lämnar anbud eller offert

Renova är ett offentligt bolag som följer lagen om offentlig upphandling. 

Våra upphandlingar annonseras alltid genom vårt upphandlingssystem på kommersannons.se/elite

Du kan också prenumerera på Renovas upphandlingar genom en bevakningstjänst i upphandlingar.nu eller opic.com

Alla efterfrågade uppgifter ska besvaras enligt de instruktioner som lämnas i aktuell upphandling i kommersannons.se/elite.

Bifoga alltid de efterfrågade bilagorna och säkerställ att all information som krävs enligt förfrågningsunderlaget är med i ert anbud.

Renovas inköpsvillkor