När du ska fakturera Renova eller Renova Miljö

Var noga med att fakturera rätt bolag. Om du är tveksam - kontakta beställaren i Renovakoncernen.

Faktureringsadresser:

Renova AB

Renova Miljö AB


Kund-id REN0101
106 42 STOCKHOLM

Kund-id REN0120
106 42 STOCKHOLM

Organisationsnummer:
Renova AB: 556108-3337
Renova Miljö AB: 556946-0321

Uppgifter på fakturan

Följande uppgifter ska alltid framgå på fakturan och ska även alltid återfinnas på samma plats på fakturan:

 • Fakturanummer
 • Fakturadatum
 • Inköpsordernummer
 • Fakturamärkning: Säkerställ att beställarens s.k. mottagarkod (4-siffrig kod = anställningsnummer) angivits och att denna finns på fakturan under rubriken "Er ref./Er referens", tex "referens 1234" eller "ref 1234".
 • Leveransadress
 • Totalbelopp
 • Momsbelopp
 • Bankgironummer
 • Ert organisationsnummer

Vi scannar våra fakturor och för att undvika att de blir svårlästa uppskattar vi att texten är klar och tydlig och att själva fakturapappret ej har bakgrundsbilder.

Faktura via e-post

Leverantörer till Renova har möjlighet att skicka fakturor via e-post. Fakturan skickas då till BancTec som sköter inscanningen av Renovas leverantörsfakturor. Adressen är ren0000@tps.banctec.se (adressen gäller både för fakturor till Renova AB och Renova Miljö AB).

Tänk på följande:

 • Endast en (1 st) faktura per e-postmeddelande. Konversationer i e-postmeddelandet kommer inte att läsas eller hanteras.
 • Accepterade bildformat är PDF, TIFF (CCITT Group 4 och bitonal, 200 eller 300 dpi) eller PNG.
 • Inga bilder eller filer i annat format får förekomma bifogade eller infogade i e-postmeddelandet.
 • Max 4 MB per e-postmeddelande
 • Reklam eller annan information kan inte bifogas med fakturorna.

Frågor

Har du som leverantör frågor rörande fakturering är du välkommen att kontakta vår leverantörsreskontra som du når via 031-61 80 00 eller leverantorsreskontran@renova.se.