För närvarande har vi problem med formulärfunktionen vid beställningar. Kontakta kundservice om du vill göra en beställning. 

Leveransadresser

Här finns leveransandresser till Renovas och Renova Miljös anläggningar samt till de återvinningscentraler vi driver åt våra ägarkommuner.

Avfallskraftvärmeverk

Sävenäs avfallskraftvärmeverk: von utfallsgatan 29, 415 05 Göteborg. Se på karta i Google maps

Kontor och driftenheter

Deponier

Behandling biologiskt avfall

Farligt avfall och elektronik

Utveckling

Verkstäder

Återvinningscentraler

Sortering och omlastning