Så här minskar du sopberget

"Allt du köper blir förr eller senare sopor". Ja, så kan man förenklat säga. Och det blir alltmer avfall i Sverige och världen.

 EU:s  direktiv för avfall slår fast att vi ska ta hand om avfallet så bra vi kan. Vi ska skjuta det så långt upp i avfallstrappan som möjligt. Helst ska vi se till att det inte uppstår något avfall alls!

Här får du några exempel från varje trappsteg i avfallstrappan. Vi börjar på översta trappsteget:

Minska avfallet: Innan du köper något är det bra om du funderar en extra gång: Är det här något jag verkligen behöver?
Och när du köper - köp saker av bra kvalitet. Då håller de längre och du behöver inte köpa nytt så ofta.

Återanvända: Returglas är ett exempel på återanvändning. Ett annat exempel är när man köper begagnade kläder och möbler. På Renova sorterar vi ut sten, tegel och annat obrännbart material från industri- och byggavfall. Det kan användas som t ex fyllnadsmaterial vid vägbyggen.

Att återvinna till nytt material är också att spara på resurser. De förpackningar och tidningar som lämnats till återvinning blir till råvara för nya produkter av plast, metall, glas, kartong och papper. Att sortera ut järnskrot och ädelmetaller från kasserade elektronikprodukter ger också ny metallråvara. Allt fler material sorteras och samlas in för återvinning.

Att utnyttja energin från avfallet är också att ta vara på resurser. I Renovas avfallskraftvärmeverk blir energin från sopförbränningen till både fjärrvärme och elektricitet.

Visst avfall går inte att utnyttja vare sig till nytt material eller energi. Då måste avfallet deponeras. Idag är det bara en mycket liten del av avfallet som hamnar på deponi (soptipp). Deponierna idag byggs så att inga eventuella farliga ämnen kan läcka ut därifrån.

Miljöäventyr på avfallstrappan

Följ med på ett miljöäventyr och låt dig inspireras att bidra till en bättre miljö i stop motion-filmen "Från tipp till topp"! nedan.  I filmen tar huvudpersonen med dig genom olika världar i jakten på allt bättre sätt att minska avfallet.