Ta reda på mer

Här finns tips om var du kan lära dig mer om avfall och återvinning.

Här finns tips om var du kan lära dig mer om avfall och återvinning. Vi har samlat länkarna under de olika rubrikerna: Kommuner, Riksdag regering och andra myndigheter, Europeiska unionen, Producentansvar, Forskning samt Organisationer och intresseföreningar.

www.sopor.nu
Portal för länkar med information om sortering, återvinning och avfallshantering. Här finns även länkar till lagtexter inom området. Under fliken "Skola" finns tips på material.

Kommuner

Din hemkommun ansvarar för att avfall från hushållen hämtas och tas om hand. Ibland sköter en kommunal förvaltning insamlingen av avfallet, ibland köper kommunen insamlingen av en eller flera entreprenörer.
I varje kommun finns regler för avfallshanteringen (renhållningsordningen). I renhållningsordningen ingår dels föreskrifter för hur avfallshanteringen ska skötas, dels en avfallsplan där man bland annat visar hur man arbetar för att minska avfallets mängd och farlighet under åren framöver.

Renhållningsordningen hittar du på din kommuns webbplats. Där kan du också få svar på hur ofta hushållen får sina sopor hämtade, vad det kostar och hur man kan sortera soporna. Där finns också information om återvinningsplatser/återvinningsstationer, miljöstationer och återvinningscentraler där hushållen själva kan lämna visst avfall. Ofta har man också en guide "a-ö" var olika produkter hör hemma.
De flesta kommuner har information om avfall och återvinning under rubriken "Bygga och Bo" eller "Miljö".

Göteborgs kommun

www.goteborg.se. Information om avfall och återvinning i Göteborg hittar du under "Avfall och Återvinning". Kretsloppsnämnden är den kommunala nämnd i Göteborg som ansvarar för avfallsfrågor. 

Riksdag, regering och statliga myndigheter

Riksdagen beslutar om nya lagar på avfallsområdet. I regeringen är det miljöministern och miljödepartementet som har hand om avfallsfrågor.

www.regeringen.se Välj "Regering och departement" i menyn. Där hittar du miljödepartementet. Gå vidare via "Om miljödepartementet och ansvarsområdena" så hittar du "Kretslopp och avfall".

www.naturvardsverket.se Naturvårdsverket är den statliga myndighet som ska se till att riksdagens och regeringens miljöpolitiska beslut genomförs. På sidan "Avfall" i menyn hittar du information om ansvar och regler på avfallsområdet samt statistik och nyheter om avfallsfrågor.

www.kemikalieinspektionen.se
Statlig myndighet som har hand om kontrollen av kemikalier i Sverige.

www.o.lst.se Länsstyrelsen i Västra Götaland. Länsstyrelsen ska se till att riksdagens och regeringens beslut blir verklighet ute i landet. Länsstyrelsen är också tillsynsmyndighet för olika typer av miljöfarlig verksamhet i länet. Under fliken "Miljö & Klimat" hittar du bland annat information om miljömål.

Europeiska Unionen

www.europa.eu
EU:s webbportal. Går att välja att läsa på svenska. Under "Politikområden" - "Miljö" finns bland annat sammanfattningar av lagstiftningen på avfallsområdet.

Producentansvar

De som tillverkar, importerar eller säljer vissa varor i Sverige måste enligt lag se till att de återvinns när de blivit avfall. Detta kallas för producentansvar.
Idag finns producentansvar för:
- Förpackningar av plast, metall, glas och kartong/papper
- Tidningspapper
- Elektriska och elektroniska produkter ("med sladd eller batteri")
- Ljuskällor (glödlampor, lågenergilampor,lysrör) och batterier
- Bilar
- Däck

www.ftiab.se
Förpacknings- och tidningsinsamlingens webbplats med information om återvinning. Här handlar det om förpackningar av metall, plast och kartong/papper samt tidningar.

www.glasatervinning.se  Svensk Glasåtervinning AB tar hand om allt glas som lämnas till återvinning i Sverige.

www.elkretsen.se Ansvarar för återvinningen av produkter "med sladd eller batteri" plus glödlampor, lysrör, lågenergilampor och batterier.

www.svdab.se Svensk Däckåtervinning

www.batteriinsamlingen.se Samarbetsorganisation mellan El-Kretsen och BlyBatteriRetur som verkar för att batterier samlas in.

Forskning

www.miljoportalen.se GMV, Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum, står bakom portalen som främst riktar sig till gymnasieelever. Läs om forskning inom miljö och hållbar utveckling.

Organisationer och intresseföreningar

www.avfallsverige.se
Branschorganisation inom avfall och återvinning. Innehåller nyheter på området, statistik med mera.
Se även www.sopskolan.se (för högstadieelever).

www.naturskyddsforeningen.se
Se bland annat "Grön guide".

www.hsr.se Stiftelsen Håll Sverige rent, som verkar för mindre nedskräpning, mer återvinning och miljömedvetenhet. Driver olika kampanjer och projekt.