Vad händer med avfallet?

Vad händer egentligen med det avfall jag har slängt? Det ska du strax få reda på. En stor del kan komma till nytta på något sätt. Men då måste du först sortera avfallet så här:

Fungerande och helt

Saker du inte längre vill ha kan någon annan bli glad åt! Då är de inte sopor! Sälj dem eller ge bort dem istället. I Göteborg kan du lämna kläder på återvinningscentralerna. Andra hela och fungerande saker kan du exempelvis lämna på Alelyckans kretsloppspark.

Farligt avfall

Farligt avfall är t ex batterier, sprayburkar med rester, nagellack, burkar med målarfärg, glödlampor, lågenergilampor, mobiler och andra elektronikprylar. Detta ska du aldrig blanda med andra sopor.
Lägg det på ett särskilt ställe och ta sedan med till en miljöstation eller en återvinningscentral. Vissa butiker har en s k Samlare för farligt avfall.  I Göteborg kan du också lämna farligt avfall till  Miljöbilen som kör runt i olika stadsdelar efter ett schema.  Bor du i lägenhet finns kanske ett särskilt ställe i huset där alla kan lämna sitt farliga avfall. Batterier kan du även lämna i batteriholkar. 

 

Förpackningar och tidningar

Förpackningar som är gjorda av metall, plast, papper, wellpapp eller glas lämnar du till återvinningsplatsen (kallas ibland också återvinningsstation).
Där kan du även lämna tidningar och rit- och skrivpapper. 

 

 

 

 
 

Matavfall

Många sorterar ut sitt matavfall - matrester, frukt- och grönsaksskal, vissna blommor, kaffe- och tesump till exempel. Antingen kan man kompostera sitt matavfall själv, om man har plats och en särskild kompostbehållare i trädgården. I många kommuner kan man också få matavfallet hämtat. Då körs det till en anläggning som gör biogas av avfallet.

 

Avfallet i soppåsen

När du sorterat ut farligt avfall och återvinningsmaterial blir det ändå en del kvar som du slänger i din vanliga soppåse - hushållspapper, kladdiga plastpåsar, snören, småsaker av plast som inte är förpackningar och annat skräp. 

 

 

 

 

Grovavfall

Ibland går stora saker sönder, till exempel datorn, TV:n, kylskåpet, möbler eller cyklar. Brädor och gipsskivor blir över när man renoverar eller bygger om hemma. Den som har trädgård kan behöva ta bort träd och buskar. Det här avfallet kallas med ett gemensamt namn för grovsopor. Dem får du ta med till en återvinningscentral för att slänga. I en del bostadsområden finns också grovsoprum.