Det senaste från Renova

Filtrering

Välj typ

Pressinformation

Aktuella pressmeddelanden hittar du här.  Letar du efter gamla pressmeddelande och nyheter finner du dem i vårt pressrum på My Newsdesk. Där finns även en bildbank.

 

Presskontakt

Marie-Louice Flach
Telefon: 031-61 87 06,
0706-31 00 09
E-post:
marie-louice.flach@renova.se

Det senaste från Renova

Johan Pehrson, arbetsmarknads- och integrationsminister tillsammans med Ann-Sofie Hermansson och Anders Åström

Vid ett besök i Göteborg under onsdagen fick Johan Pehrson, arbetsmarknads- och integrationsminister, möjlighet att åka sopbil för att ta del av miljöarbetarnas vardag samtidigt som värdefulla diskussioner fördes om språk, utanförskap och integration genom lokala jobbspår.

Dekal med texten "Var dig själv " på gul baklastare (sopbil)

Renova ska vara en attraktiv och inkluderande arbetsplats för alla. Ett sätt att visa detta är att vi nu sätter dekaler i regnbågsfärger med texten ”Var dig själv” på våra fordon. Regnbågsfärgerna står för mångfald, respekt, tolerans, öppenhet och alla människors lika värde. Det är värden som Renova delar.

Tre miljöarbetare vid sopbil

Nu startar vi rekryteringen av chaufförer till sommaren! Vi söker ett stort antal vikarier till sommarperioden. Om vi dessutom trivs bra ihop finns möjlighet till förlängd anställning eller fast jobb.

Renova och Göteborg Energi har beslutat att gemensamt genomföra en förstudie för infångning av koldioxid på avfallsförbränningen, så kallad CCS. Lösningen kan innebära att runt 100 000 ton CO2 fångas in årligen från 2030.

Miljöföretaget Renova startade ett tredje lokalt jobbspår avfall 2022 för att säkra framtida kompetensbehov och samtidigt bidra till integration och sysselsättning i regionen. I jobbspår skräddarsys utbildning, yrkessvenska och praktik med C-körkort med yrkeskompetensbevis för deltagare som tidigare aldrig haft ett jobb i Sverige. Idag har elva någon form av anställning i koncernen.

Sedan mer än 20 år går allt matavfall vi sorterar ut i Sverige till rötning för att bli biogas och biogödsel. Men skulle matavfallet kunna bearbetas på ett mer effektivt sätt med andra metoder och kanske även generera mer energi? Det är vad Abdenour Achour, forskare på Chalmers, undersöker i sin pågående forskning. För sina och projektteamets upptäckter tilldelas han Renovas miljöstipendium 2022.

PetRenovas miljökommunikatör på Sävenäs

Intresset var stort när Renovas avfallskraftvärmeverk i Sävenäs firade 50 år och platserna till de guidade turerna i värmeverket tog snabbt slut. Vi erbjuder därför ytterligare några tillfällen för dig som vill gå på en guidad rundtur på avfallskraftvärmeverket, en unik chans att se hur vi förvandlar sopor till värme och el.

Intresset är stort när Renovas avfallskraftvärmeverk i Sävenäs firar 50 år och bjuder in till öppet hus. Det är här regionens avfall blir till energi och nya råvaror och jubileet lockar över 400 göteborgare som vill se vad deras sopor har för sig på jobbet. Sveriges renaste sopbil, en guidad tur i värmeverket, massor av kunskap om avfall och energi samt gofika och varmkorv är något av det som bjuds besökarna denna oktoberlördag.

Nu fortsätter Renova-Röjet att göra nytta i Renovas ägarkommuner. På lördag 8 oktober ska fotbollslirare, sportdykare, innebandyspelare, basket- och bandyspelare göra Ale kommun lite mer skräpfritt. Projektet är nu inne på sitt fjärde år och drivs av Renova och Städa Sverige tillsammans.

Renovas värmeverk med en orange skylt med texten Välkommen in i värmen!

Den 15 oktober är det dags. Vi firar Sävenäs avfallskraftvärmeverks 50-årsjubileum, och du är bjuden!

Efter två pandemiår är vi glada att Way out West är tillbaka och att Renova Miljö för 14:e året får ta hand om det avfall som slängs på festivalen.

Nu erbjuder återvinnings- och avfallsföretaget Renova könsneutralt omklädningsrum. Initiativet är ett steg för att förändra en mansdominerad bransch och ett i raden för att skapa en attraktiv arbetsplats för alla.

Nu erbjuder återvinnings- och avfallsföretaget Renova sina anställda fria mensskydd. Initiativet är ett steg för att förändra en mansdominerad bransch och ett i raden för att skapa en attraktiv arbetsplats för alla.

Renova Miljö AB bjuder in till avgränsningssamråd inför tillståndsprövning enligt miljöbalken för Fläskebo avfallsanläggning.

Fair Transport är transportnäringens hållbarhetscertifiering av godstransporter på väg. Alla certifierade företag uppfyller uppsatta krav och kriterier och följs löpande upp via en oberoende tredjepartsgranskning. Nu finns även Renova Miljö AB med bland de certifierade bolagen, vilket innebär ett hållbarhetslöfte till företagets kunder.

Australiens ledande tillverkare av vätgasdrivna bränslecellsfordon, H2X Global Ltd, har tecknat avtal med Renova AB om att ta fram vätgasdrivna bränslecellsdrivna lastbilar och lätta fordon.

Renova Miljö har tidigare meddelat att vi slutar samla in returpapper efter årsskiftet. Efter önskemål från våra kunder har vi beslutat att fortsätta med insamlingen i Göteborg tillsvidare. Om du har avtal med Renova Miljö för insamlingen av returpapper och vill fortsätta med det behöver du inte göra något. Din tjänst fortsätter som vanligt.

Renova och Göteborg Energi gör nu en gemensam satsning på biokol genom en produktionsanläggning i Tagene. Satsningen innebär en ny kolsänka i Göteborg. Biokolet tillverkas från Göteborgarnas trädgårdsavfall och värmen från anläggningen används som klimatpositiv fjärrvärme.

Miljöföretaget Renova, Gryaab och Göteborgs Stad, Kretslopp och vatten har tilldelats certifieringssystemet Revaqs första Uppströmspris. Priset får man för arbetet med rening av lakvatten från deponierna i Tagene och Brudaremossen. Lakvatten är regnvatten som runnit genom avfall och som ofta innehåller miljöfarliga ämnen.

Renovas Miljöstipendium på 100 000 kronor går i år till Gauti Ljungholm Asbjörnsson, forskare vid Chalmers. Hans digitala verktyg ska göra det lättare för alla producenter av bergmaterial att beräkna sin miljöpåverkan. – Vi vill göra det så enkelt att man inte ska behöva ta in en miljöspecialist för att lösa det, säger han.

Redan år 2023 ska samtliga fordon inom Göteborgs Stad drivas fossilfritt. Elektrifieringen av tunga fordon som last- och sopbilar är en viktig del för att nå målet. Nu går flera av stadens aktörer på området ihop i ett gemensamt projekt för att skapa tre nya publika laddstationer för tunga fordon.

Flera medier har de senaste dagarna rapporterat om vilka företag som är Sveriges största utsläppare av fossil koldioxid. Renova finns på fjortonde plats på den listan.

Inom ramen för ”Jobbspår avfall” har Renova i två omgångar utbildat människor som tidigare aldrig haft ett jobb i Sverige. Idag har tio av dem någon form av anställning i koncernen. Projektet har också resulterat i en modell för integration genom arbete som kan appliceras på många andra verksamheter.

Avfallsskatten och dess samhällsekonomiska effekter behöver ses över. Det anser branschorganisationen Avfall Sverige som nu för andra gången skickat en hemställan till regeringen.

Nu fortsätter Renova-Röjet att göra nytta i Renovas ägarkommuner. På lördag ska fotbollslirare, sportdykare, handbollsspelare och konståkare göra Tjörns kommun lite mer skräpfritt. Projektet är nu inne på sitt tredje år och drivs av Renova och Städa Sverige tillsammans.

Den är helt tyst, och den släpper bara ut vatten! Nu kör den första vätgasdrivna sopbilen på Göteborgs gator. Både framdrivning, lastning och komprimering av soporna sker med el som produceras i bränsleceller. Den värme som bildas används till att värma hytten.

Sveriges avfallskraftvärmeverk kan halvera koldioxidutsläppen till 2030 och ytterligare minska dem rejält till 2045. Men det krävs stora förändringar och starkare styrmedel. Det visar en rapport från branschorganisationen Avfall Sverige. Renova arbetar på flera sätt för att minska koldioxidutsläppen från avfallskraftvärmeverket i Göteborg.

Avfalls- och återvinningsföretaget Renova Miljö undersöker tillsammans med Trafikkontoret och Göteborgs Spårvägar i ett gemensamt projekt om makadamen under spårvagnsrälsen kan återanvändas. Makadam från spårarbeten i centrala Göteborg körs därför nu till Fläskebo avfallsanläggning i Landvetter för sortering och tvätt.

I veckan presenterade Naturvårdsverket färdplanen för hållbar plasthantering. Den har tagits fram för att ge inspiration och vägledning för företag och verksamheter.

Idag togs det första spadtaget för bygget av Renova Miljös nya underhållsverkstad i Bönekulla på Hisingen. Verkstaden kommer att kunna erbjuda flera nya tjänster. Nybygget blir troligen också den första verkstaden i Europa som miljöcertifieras enligt den internationella standarden BREEAM

Pressinformation

Aktuella pressmeddelanden hittar du här.  Letar du efter gamla pressmeddelande och nyheter finner du dem i vårt pressrum på My Newsdesk. Där finns även en bildbank.

 

Presskontakt

Marie-Louice Flach
Telefon: 031-61 87 06,
0706-31 00 09
E-post:
marie-louice.flach@renova.se