Det senaste från Renova

Filtrering

Välj typ
Välj kategori

Pressinformation

Pressmeddelanden finns här på sajten men du kan också hitta dessa i vårt pressrum på My Newsdesk. Där finns även en bildbank.

 

Presskontakt

Marie-Louice Flach
Telefon: 031-61 87 06,
0706-31 00 09
E-post:
marie-louice.flach@renova.se

Det senaste från Renova

Renova och Göteborg Energi har beslutat att gemensamt genomföra en förstudie för infångning av koldioxid på avfallsförbränningen, så kallad CCS. Lösningen kan innebära att runt 100 000 ton CO2 fångas in årligen från 2030.

Miljöföretaget Renova startade ett tredje lokalt jobbspår avfall 2022 för att säkra framtida kompetensbehov och samtidigt bidra till integration och sysselsättning i regionen. I jobbspår skräddarsys utbildning, yrkessvenska och praktik med C-körkort med yrkeskompetensbevis för deltagare som tidigare aldrig haft ett jobb i Sverige. Idag har elva någon form av anställning i koncernen.

Sedan mer än 20 år går allt matavfall vi sorterar ut i Sverige till rötning för att bli biogas och biogödsel. Men skulle matavfallet kunna bearbetas på ett mer effektivt sätt med andra metoder och kanske även generera mer energi? Det är vad Abdenour Achour, forskare på Chalmers, undersöker i sin pågående forskning. För sina och projektteamets upptäckter tilldelas han Renovas miljöstipendium 2022.

PetRenovas miljökommunikatör på Sävenäs

Intresset var stort när Renovas avfallskraftvärmeverk i Sävenäs firade 50 år och platserna till de guidade turerna i värmeverket tog snabbt slut. Vi erbjuder därför ytterligare några tillfällen för dig som vill gå på en guidad rundtur på avfallskraftvärmeverket, en unik chans att se hur vi förvandlar sopor till värme och el.

Intresset är stort när Renovas avfallskraftvärmeverk i Sävenäs firar 50 år och bjuder in till öppet hus. Det är här regionens avfall blir till energi och nya råvaror och jubileet lockar över 400 göteborgare som vill se vad deras sopor har för sig på jobbet. Sveriges renaste sopbil, en guidad tur i värmeverket, massor av kunskap om avfall och energi samt gofika och varmkorv är något av det som bjuds besökarna denna oktoberlördag.

Nu fortsätter Renova-Röjet att göra nytta i Renovas ägarkommuner. På lördag 8 oktober ska fotbollslirare, sportdykare, innebandyspelare, basket- och bandyspelare göra Ale kommun lite mer skräpfritt. Projektet är nu inne på sitt fjärde år och drivs av Renova och Städa Sverige tillsammans.

Renovas värmeverk med en orange skylt med texten Välkommen in i värmen!

Den 15 oktober är det dags. Vi firar Sävenäs avfallskraftvärmeverks 50-årsjubileum, och du är bjuden!

Efter två pandemiår är vi glada att Way out West är tillbaka och att Renova Miljö för 14:e året får ta hand om det avfall som slängs på festivalen.

Nu erbjuder återvinnings- och avfallsföretaget Renova könsneutralt omklädningsrum. Initiativet är ett steg för att förändra en mansdominerad bransch och ett i raden för att skapa en attraktiv arbetsplats för alla.

Nu erbjuder återvinnings- och avfallsföretaget Renova sina anställda fria mensskydd. Initiativet är ett steg för att förändra en mansdominerad bransch och ett i raden för att skapa en attraktiv arbetsplats för alla.

Renova Miljö AB bjuder in till avgränsningssamråd inför tillståndsprövning enligt miljöbalken för Fläskebo avfallsanläggning.

Fair Transport är transportnäringens hållbarhetscertifiering av godstransporter på väg. Alla certifierade företag uppfyller uppsatta krav och kriterier och följs löpande upp via en oberoende tredjepartsgranskning. Nu finns även Renova Miljö AB med bland de certifierade bolagen, vilket innebär ett hållbarhetslöfte till företagets kunder.

Australiens ledande tillverkare av vätgasdrivna bränslecellsfordon, H2X Global Ltd, har tecknat avtal med Renova AB om att ta fram vätgasdrivna bränslecellsdrivna lastbilar och lätta fordon.

Renova Miljö har tidigare meddelat att vi slutar samla in returpapper efter årsskiftet. Efter önskemål från våra kunder har vi beslutat att fortsätta med insamlingen i Göteborg tillsvidare. Om du har avtal med Renova Miljö för insamlingen av returpapper och vill fortsätta med det behöver du inte göra något. Din tjänst fortsätter som vanligt.

Renova och Göteborg Energi gör nu en gemensam satsning på biokol genom en produktionsanläggning i Tagene. Satsningen innebär en ny kolsänka i Göteborg. Biokolet tillverkas från Göteborgarnas trädgårdsavfall och värmen från anläggningen används som klimatpositiv fjärrvärme.

Miljöföretaget Renova, Gryaab och Göteborgs Stad, Kretslopp och vatten har tilldelats certifieringssystemet Revaqs första Uppströmspris. Priset får man för arbetet med rening av lakvatten från deponierna i Tagene och Brudaremossen. Lakvatten är regnvatten som runnit genom avfall och som ofta innehåller miljöfarliga ämnen.

Renovas Miljöstipendium på 100 000 kronor går i år till Gauti Ljungholm Asbjörnsson, forskare vid Chalmers. Hans digitala verktyg ska göra det lättare för alla producenter av bergmaterial att beräkna sin miljöpåverkan. – Vi vill göra det så enkelt att man inte ska behöva ta in en miljöspecialist för att lösa det, säger han.

Redan år 2023 ska samtliga fordon inom Göteborgs Stad drivas fossilfritt. Elektrifieringen av tunga fordon som last- och sopbilar är en viktig del för att nå målet. Nu går flera av stadens aktörer på området ihop i ett gemensamt projekt för att skapa tre nya publika laddstationer för tunga fordon.

Flera medier har de senaste dagarna rapporterat om vilka företag som är Sveriges största utsläppare av fossil koldioxid. Renova finns på fjortonde plats på den listan.

Inom ramen för ”Jobbspår avfall” har Renova i två omgångar utbildat människor som tidigare aldrig haft ett jobb i Sverige. Idag har tio av dem någon form av anställning i koncernen. Projektet har också resulterat i en modell för integration genom arbete som kan appliceras på många andra verksamheter.

Avfallsskatten och dess samhällsekonomiska effekter behöver ses över. Det anser branschorganisationen Avfall Sverige som nu för andra gången skickat en hemställan till regeringen.

Nu fortsätter Renova-Röjet att göra nytta i Renovas ägarkommuner. På lördag ska fotbollslirare, sportdykare, handbollsspelare och konståkare göra Tjörns kommun lite mer skräpfritt. Projektet är nu inne på sitt tredje år och drivs av Renova och Städa Sverige tillsammans.

Den är helt tyst, och den släpper bara ut vatten! Nu kör den första vätgasdrivna sopbilen på Göteborgs gator. Både framdrivning, lastning och komprimering av soporna sker med el som produceras i bränsleceller. Den värme som bildas används till att värma hytten.

Sveriges avfallskraftvärmeverk kan halvera koldioxidutsläppen till 2030 och ytterligare minska dem rejält till 2045. Men det krävs stora förändringar och starkare styrmedel. Det visar en rapport från branschorganisationen Avfall Sverige. Renova arbetar på flera sätt för att minska koldioxidutsläppen från avfallskraftvärmeverket i Göteborg.

Avfalls- och återvinningsföretaget Renova Miljö undersöker tillsammans med Trafikkontoret och Göteborgs Spårvägar i ett gemensamt projekt om makadamen under spårvagnsrälsen kan återanvändas. Makadam från spårarbeten i centrala Göteborg körs därför nu till Fläskebo avfallsanläggning i Landvetter för sortering och tvätt.

I veckan presenterade Naturvårdsverket färdplanen för hållbar plasthantering. Den har tagits fram för att ge inspiration och vägledning för företag och verksamheter.

Idag togs det första spadtaget för bygget av Renova Miljös nya underhållsverkstad i Bönekulla på Hisingen. Verkstaden kommer att kunna erbjuda flera nya tjänster. Nybygget blir troligen också den första verkstaden i Europa som miljöcertifieras enligt den internationella standarden BREEAM

Miljöföretaget Renova har tillsammans med Safedriving utvecklat ett automatiskt låssystem för att försvåra kapning av tunga fordon. ”Terrordådet i Stockholm 2017, då en lastbil kapades och körde in i människor på Drottninggatan, väckte frågor hos oss om hur vi kan ytterligare förstärka säkerheten kring våra tunga fordon,” säger Hans Zackrisson på Renova.

Renova startade 2019 projekt jobbspår avfall för att säkra framtida kompetensbehov och samtidigt bidra till integration och sysselsättning i regionen. I projektet, som drivs med Arbetsförmedlingen, Göteborgs Stad, ABF Vux och Sobona varvas svenskundervisning med praktik och C-körkortslektioner. Målsättningen var att de 17 deltagarna i första omgången skulle kunna söka jobb hos Renova 2020.

Riksdagen har beslutat om en ny punktskatt på avfall som förbränns. Skatten är en del av den gröna skatteväxlingen som görs för att Sverige ska nå klimatmålen och för att skapa en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering.

Nathália Vieceli är miljöingenjör från Brasilien och mottagare av Renovas Miljöstipendium 2020. ​Användningen av litiumjonbatterier ökar ständigt. De laddningsbara batterierna finns i allt från mobiltelefoner och datorer till elbilar och elfordon. Men återvinningen har inte utvecklats i samma takt. Nathália forskar på att återvinna metaller ur uttjänta litiumjonbatterier vid Chalmers i Göteborg.

2,6 ton skräp samlades in vid olika platser i Lerum och Härryda kommun i Renova-Röjet den 5 september. Drygt 240 föreningsungdomar med ledare från 10 lokala lag deltog tillsammans med Alingsås dykarklubb och personal från Renova. Projektet initierades och finansierades av Renova och genomfördes i samarbete med idrottens miljöorganisation Städa Sverige.

I slutet av sommaren var det tänk att ett digitalt system för att spåra farligt avfall skulle sättas i drift. Nu har dock beslut tagits för att skjuta upp starten till den 1 november. Renova Miljö kommer att kunna erbjuda dig som kund tjänsten att sköta rapporteringen.

Göteborg och Sverige kan bli först i världen med att skapa gemensam infrastruktur för transport av flytande koldioxid som utvinns via koldioxidavskiljning, CCS teknik. Projektet har döpts till CinfraCap och är ett unikt samverkansprojekt mellan Göteborg Energi, Nordion Energi, Preem, St1, Renova och Göteborgs Hamn AB.

Renova har tecknat nytt avtal med Göteborg Energi om leveranser till fjärrvärmenätet. Det nya avtalet lägger grunden för ett fördjupat samarbete mellan bolagen och ger förutsättningar att göra de miljömässigt bästa investeringarna för fjärrvärmesystemet i framtiden, säger Renovas vd Anders Åström.

Från 1 augusti 2020 måste alla verksamheter som lämnar, transporterar eller hanterar farligt avfall rapportera till Naturvårdsverket i ett nytt digitalt system. Renova Miljö kommer att kunna erbjuda dig som kund tjänsten att sköta rapporteringen.

60 procent av inredningen är återbruk. Stolarna i lunchrummet är av återvunnen plast från havet och den nya receptionsdisken är byggd av spillvirke. Återanvändning och hållbarhetstänk är ledorden för Renovas ombyggda kontorslokaler.

Som kommunalägt bolag och samhällsaktör är vi särskilt angelägna att stötta och underlätta för våra kunder i den komplexa och osäkra situation vi alla just nu befinner oss i.

Renovakoncernen bevakar kontinuerligt utvecklingen kring Covid-19, både internationellt och nationellt, och följer rekommendationer och riktlinjer från berörda myndigheter.

Riksdagen har beslutat om en ny punktskatt på avfall som förbränns. Skatten är en del av den gröna skatteväxlingen som görs för att Sverige ska nå klimatmålen och för att skapa en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering.

Vad finns det för olika jobb? Och hur hittar jag vägen dit? Renova har inlett samarbete med organisationen My Dream Now, som arbetar för att alla ungdomar ska känna sitt värde i samhället och hitta egna vägar till jobb och drömmar.

Tack vare sitt nytänkande har Renova Miljö fått uppdraget att driva Lindholmsleveransen – ett koncept som minskar de tunga transporterna på Campus Lindholmen på Norra Älvstranden. Uppdraget innebär också att Renova Miljö löpande ska vara med och utveckla hållbara och klimatsmarta lösningar på Lindholmen.

Renova fasar nu ut all användning av fossil eldningsolja. Från och med februari 2020 kommer de så kallade start- och stödbrännarna vid Sävenäs avfallskraftvärmeverk att drivas med biobränslet RME. De fossila utsläppen från verket minskar då med cirka 1 200 ton koldioxid per år.

Som jurist ser hon miljöskatter som ett sätt att styra mot ett hållbarare samhälle. I sin forskning vill Joana Pedroso, Renovas miljöstipendiat 2019, undersöka förhållandet mellan EU:s regelverk och medlemsländernas möjlighet att beskatta miljöstörande verksamhet.

Renova tar ytterligare initiativ till att förbättra miljön i Västsverige och inviger sitt utbyggda reningsverk på avfallsanläggningen Fläskebo i Härryda kommun. Reningsverket är ett av de första i Sverige med att rena lakvatten från högfluorerade ämnen, så kallade PFAS-ämnen, vilket kommer att genomföras med hjälp av kolfilter.

Onsdag 9 oktober inviger Renova det nya reningsverket på avfallsanläggningen i Fläskebo i Härryda kommun. Som en av de allra första avfallsanläggningarna i Sverige kommer Renova nu kunna avskilja miljöfarliga ämnen såsom PFAS och andra organiska föroreningar ur lakvattnet.

5,6 ton skräp samlades in i och längs Säveån i Göteborg och Partille på RenovaRöjet den 7 september. 328 idrottsungdomar och ledare från elva lokala lag deltog tillsammans med dykare och personal från Renova. Projektet initierades och finansierades av Renova och genomfördes i samarbete med idrottens miljöorganisation Städa Sverige.

Nu på lördag, den 7 september, är det premiär för RenovaRöjet. Då ska fotbollslirare, basketspelare, handbollsspelare och dykare tillsammans med personal från Renova städa i och längs Säveån i Göteborg och Partille. Projektet är ett miljöprojekt mellan Renova och Städa Sverige.

​Renovas teknik för att återvinna zink ur askan som bildas vid avfallsförbränning är den enda i världen i sitt slag. Nu bygger Renova en anläggning vid avfallskraftvärmeverket i Sävenäs där tekniken ska appliceras i stor skala. Satsningen innebär stora miljömässiga vinster och beräknas samtidigt spara miljoner.

Hela industribranschen skriker efter utbildade och duktiga under­hålls­tek­niker. Lika så är vi på Renova alltid på jakt efter nya duktiga talanger till våra team. Därför har Renova tillsammans med Göteborgs Tekniska College tagit fram en helt ny traineeplats för blivande underhållstekniker med inriktning el och automation.

Renova ingår sponsringsavtal med Göteborg Hockey Club, en förening med fokus på att stärka utvecklingen och förutsättningarna för damhockey, men som är öppen för alla. – Att vi delar samma värderingar är avgörande för det här samarbetet, säger Anders Åström, vd för Renovakoncernen.

Genom att materialåtervinna rör från byggavfall kan ca 50 miljoner kronor sparas per år samtidigt som klimatet besparas utsläpp av koldioxid. Det har projektet REPIPE visat.

Renovas portal för företagskunder har utökats med en efterlängtad funktion: Att kunna beställa utsättning av container.

Tystare och inga avgaser – det är några av fördelarna med den nyutvecklade elsopbilen som idag lämnas över till Renova. Bilen är ett resultat av ett samarbete mellan Renova, Kretslopp och Vatten inom Göteborgs Stad och Volvo Lastvagnar.

Vi välkomnar de 17 som ska vara med i Renovas nya projekt Jobbspår avfall och återvinning!

Utvecklingen av en helt eldriven sopbil gav Renova, Göteborgs Stad och Volvo priset som årets avfallsbehandlare vid återvinningsgalan. ​ Motiveringen löd: Årets vinnare har utvecklat ett koncept som kan komma att betyda mycket för framtidens avfallsbehandling.

Vill du och dina kollegor lära er mer om hållbar utveckling? Ska ert företag miljödiplomeras? I vår finns två öppna utbildningstillfällen i miljökunskap. Passa på att gå två personer och betala bara för en!

På grund av snömängder och halt väglag är det svårt för våra fordon att ta sig fram. Det gör att sophämtningen kan bli försenad.

​Under 2018 producerades mer energi än någonsin tidigare vid avfallskraftvärmeverket, trots att färre ton avfall förbrändes än föregående år. Det pågår ett ständigt arbete för att öka energieffektiviteten – för att kunna nyttiggöra så mycket energi som möjligt från avfallet.

”Det är fantastiskt kul! Vi hade som mål att skapa värde för våra kunder och bli ”bäst i klassen”. Att vi utsågs till årets hållbara projekt 2018 bekräftar att vi lyckats!”, säger Kajsa Lager, Affärsområdeschef inom Tilldelningar på Renova AB. Priset delades ut av IDG:s CIO Sweden i samarbete med Accenture. Medieföretaget IDG jobbar med digitala plattformar, event och marknadsföring.

Renova, Powercell Sweden AB, Scania och JOAB har inlett en gemensam utveckling av en elektrifierad sopbil. Både framdrivning, lastning och komprimering av soporna sker med hjälp av el som produceras av bränsleceller.

Sedan 2009 har EU anordnat projektet ”Europa minskar avfallet”-veckan sista veckan i november. Nu är det dags för årets tema som är avgiftning av kretsloppet och minska halterna av farliga ämnen i avfallet.

Vi är nominerade som finalist inom kategorin ”Årets avfallsbehandlare” på Återvinningsgalan 2019 för utvecklingen av vår nya elbil som har tagits fram tillsammans med Volvo och Göteborgs Stad.

För att dra nytta av koncernens starka varumärke har koncernledningen beslutat att byta från turkos till orange sol i Renova Miljös logotyp.

I veckan var verkligen hållbarhet på agendan när Renova Miljö bjöd in kunder till hållbarhetsseminarium på avfallskraftvärmeverket i Sävenäs den 18 oktober. Temat för dagen – Hållbart. Här och nu. Vi och du.

Vi är glada över att kunna berätta att vår kundportal har blivit nominerad till Årets hållbara projekt 2018 på galan CIO Awards.

Nu har första omgången av Renovas nya handledarutbildning genomförts. Utbildningen handlar om hur vi introducerar nya medarbetare inom produktionen och om Renovas företagskultur.

Tystare och inga avgaser – det är resultatet av en nyutvecklad elsopbil. Idag premiärvisas bilen mitt i stan där den ska hämta göteborgarnas avfall. Renova, Kretslopp och vatten i Göteborgs Stad och Volvo Lastvagnar har samarbetat för att sopbilen ska bli verklighet.

Vi har nöjet att bjuda in till en spännande aktivitet i Göteborg den 12 april 2018. Du får möjlighet att vara på plats tillsammans med en grupp utvalda medierepresentanter från hela världen vid premiären för vår första helt eldrivna sopbil.

Från 2 april hämtar Renova hushållsavfallet i Lerum, Partille och Härryda. - Vi är glada att vara tillbaka, och glada för förtroendet kommunerna visar oss, säger Kajsa Lager, affärsområdeschef Tilldelningar på Renova.

Lördag 24 mars klockan 20.30–21.30 är det dags för Earth Hour – världens största miljömanifestation. Då släcker vi ljuset under en timmes tid. Tillsammans kan vi skapa enorm förändring, så varför inte låta årets Earth Hour bli startskottet för ett mer planetvänligt liv.

Från att ha forskat om energieffektivitet för transporter av gods till kund, vände Jessica Wehner på perspektivet och fokuserar på avfallstransporter från hushåll till återvinning. Nu får hon Renovas miljöstipendium 2018 för att utveckla forskningen ytterligare.

När det gäller arbetet med hållbarhet har det hos Renova verklig relevans. Hållbarhet är hela vår affärsidé och ett område där vi måste vara konkurrenskraftiga och framstående. Vår hållbarhetsredovisning för 2017 beskriver hur vi arbetade med hållbarhet under året.

Aftonbladet publicerar idag 16 januari en artikel om självkörande fordon, där Renovas sopbil omnämns. Rubriken talar om att chaufförer kommer att bytas ut mot robotar samtidigt som man har Renovas sopbil på bild.

Renovas arbete med rekrytering och med employer branding - har blivit uppmärksammat. Vi är utsedda till Karriärföretag 2018.

Renova donerar 50 000 kronor till ett forskningsstipendium för doktorander och unga forskare vid Chalmers och Göteborgs universitet inom alla vetenskapsområden. Forskningen ska bedrivas inom miljöområdet och ha anknytning till Renovas verksamhet.

Via arbetsförmedlingen läser en grupp nyanlända nu yrkessvenska. Klarar de kursen väntar utbildning i C-körkort och YKB.

Renova är en av tre nominerade i klassen ”Årets Specialpris” när Swedish Recycling Award delas ut på Återvinningsgalan januari 2018. Den självkörande sopbilen som är nominerad har utvecklats av Volvo i samarbete med Renova.

Genom kranmärkningen tar vi ställning för miljön och vårt vatten. Vi serverar bara rent kranvatten och väljer kranvatten framför flaskvatten i vår verksamhet.

Nu introducerar vi digitala formulär på vår webbplats så att du enklare kan hantera dina blanketter online.

Renova blir nygammal partner för långsiktigt hållbara avfallslösningar i Lerum, Partille och Härryda.

Med sin spektakulära livsstil och extrema metoder skapar han uppmärksamhet kring miljö- och hållbarhetsfrågor. Mest känd är han som ”The Trash Man” efter att ha klätt sig i alla sopor han genererade under en månad. Nu kommer den amerikanske miljökämpen och inspiratören Rob Greenfield till Renovas Miljöakademi för att prata om hur vi alla kan bidra till en mer hållbar värld.

En ny cell på Renova Miljö ABs avfallsanläggning Fläskebo är invigd. Nu är kapaciteten att ta emot schaktmassor från byggen och infrastrukturprojekt i regionen säkrad för de närmaste åren.

EM I ridsport är det största evenemanget i Göteborg på tio år. 300 ryttare, 600 hästar och 1400 volontärer kommer att vara engagerade fram till och med söndag den 27 augusti. Mest aktivitet är det på Ullevi och Heden.

Renovas styrelse har idag (22 maj) utsett Anders Åström till ny vd för Renova AB. Anders är idag vd för Gryaab.

Den 8 juni visas vår självkörande sopbil i Hisings Backa. Bilen, som kan gå mellan hämtningsställena enligt en förprogrammerad rutt, har utvecklats av Volvo i samarbete med Renova. Nu är den klar för de första testerna i stadsmiljö.

I utvecklingsprojektet Repipe har nu de första rören av återvunnen plast producerats. Renova har tillsammans med Talent i Alstermo och Swerea IVF tillverkat en provserie med nya rör av material utsorterade plaströr från avfall.

Renova planerar ansökningar om ändringstillstånd för Sävenäs avfallskraftvärmeverk, Fläskebo avfallsanläggning och Marieholm behandlingsanläggning.

Blandtextilier av polyester och bomull ska inte slängas utan återvinnas till nya textilier! Det är målet för Anna Palmes forskning. Anna får årets miljöstipendium från Renova på 50 000 kronor.

Lördag 25 mars kl 20.30-21.30 är det WWFs Earth Hour, världens största miljömanifestation. Den arrangeras för elfte gången i rad och hundratals länder beräknas delta. I Sverige ordnar kommuner, företag, skolor och organisationer aktiviteter under Earth Hour-veckan i mars.

Nu blir det enklare för Renovas verksamhetskunder att hålla koll på sin avfallshantering. I dag introducerar Renova en ny, användarvänlig kundportal utvecklad för ändamålet.

Med den framgångsrika satsningen på en fossilfri fordonsflotta i ryggen kommer Renova att fortsätta minska energiförbrukning och klimatutsläpp under 2017. Årets hållbarhetsarbete omfattar också ett flertal åtgärder för bättre arbetsmiljö och minskade sjuktal.

Renova donerar 50 000 kronor till ett forskningsstipendium för doktorander och unga forskare vid Chalmers och Göteborgs universitet inom alla vetenskapsområden. Forskningen ska bedrivas inom miljöområdet och ha anknytning till Renovas verksamhet.

Imorgon lördag börjar för åttonde året i rad temaveckan Europa minskar avfallet. Temat i år är förpackningsavfall. Under veckan genomför EU-länderna tusentals avfallsförebyggande aktiviteter för att inspirera till ett mer miljömedvetet agerande.

Renova Miljös underhållsverkstad har tecknat servicepartneravtal med Norba AB för underhåll, service och eftermarknad av påbyggnader på bilar för avfallshantering.

Renova i Radio P4 i eftermiddag. Vi berättar vad som händer med matavfallet i "bruna påsen" direkt i Radio P4 Göteborg strax efter halv fyra i eftermiddag.

Vi minskade klimatutsläppen med 10 000 ton! Sedan drygt ett år tillbaka körs alla Renovas 220 sopbilar på fossilfritt bränsle. Det har minskat utsläppen av koldioxid med 700 ton per månad, hittills totalt drygt 10 000 ton. Det motsvarar de årliga utsläppen från 6 450 nya personbilar

I år är det 10-årsjubileum för Way Out West och Renovas samarbete för en bättre miljö. Nytt för i år är att avfallshanteringen för besökare, krögare och utställare förenklats och att sorteringsgraden ökar ytterligare från en redan hög nivå. Dessutom har Renova fått ett utökat mandat att projektleda avfallshanteringen vid planeringen och etableringen av evenemangsområdet.

Renovas miljöstipendium 2016 tilldelas Maria Taljegård på Chalmers. Hennes forskning handlar om framtidens transport- och energisystem inklusive vilken potential det finns för återvinning av koldioxid. Kanske skulle metanol eller etanol producerad från koldioxid och vatten kunna bli ett komplement till biobränslen och ett långsiktigt alternativ till vätgas eller el i transportsektorn?

Renova donerar 50 000 kronor till ett forskningsstipendium för doktorander och unga forskare vid Chalmers och Göteborgs universitet inom alla vetenskapsområden. Forskningen ska bedrivas inom miljöområdet och ha anknytning till Renovas verksamhet.

Eleverna tittar ut genom ett observationsfönster på var avfallet kommer in i avfallskraftvärmeverket.

Till Renovas Miljöcenter i avfallskraftvärmeverket Sävenäs i Göteborg kommer gymnasieelever för att delta i Miljöskola Avfall. Vi följde med vid ett tillfälle för att ta reda på vad eleverna tycker.

Renovas batterisorteringsmaskin.

Renova är en av tre nominerade i klassen "Årets avfallsbehandlare" när Swedish Recycling Award delas ut på Återvinningsgalan i november. Det är batterisorteringen på Farligt avfall som uppmärksammans.

Renovas miljökommunikatör Kurt Lindman talar framför publik på Ekocentrums seminarium. Till vänster om honom syns Mattias Backmark från Preem.

Under gårdagen (torsdag) arrangerade Ekocentrum en heldag med seminarium under namnet "Mobilitet för en hållbar region – bortom transporter".

Nyheten om Projekt ROAR, som vi skrev om för en vecka sedan, har uppmärksammats av flera olika medier runt om i hela världen och överallt nämns Renova då vi är företaget som kommer testa robotarna som hämtar sopkärl.

Tänk dig en robot som rullar fram till ditt sopkärl, hämtar det och kör det till sopbilen för tömning. Att utveckla en sådan är målet för Projekt ROAR – RObot based Autonomous Refuse handling.

Under fredagseftermiddagen uppmärksammade en del göteborgare att det kom en slags rosa rök från avfallskraftvärmeverket i Sävenäs. Detta var dock ingen fara utan berodde på förbränning av jod.

På torsdagen ordnades en kundaktivitet på Renovas sorteringsanläggningar i Skräppekärr och Högsbo.

Varje sommar tar vi på Renova hand om avfallshanteringen på en lång rad evenemang.

Media har den senaste tiden granskat den svenska avfallsimporten. Renova har inte varit i fokus för medias granskning men vi vill vara tydliga med hur vi hanterar det avfall vi importerar.

Renova AB och Götaverken Miljö AB utvecklar tillsammans en metod för att återvinna zink ur aska från avfallsförbränning.

Dagens hetaste miljönyhet! Renovas 220 tunga fordon tankar från och med idag endast förnyelsebart bränsle - baserat på animaliska fetter från slaktavfall. Regeringens vision är en totalt fossibränsleloberoende fordonsflotta i landet 2030 - Renova ligger alltså 15 år före. Maria Wetterstrand, ordförande i regeringens analysgrupp för Grön omställning, välkomnar varmt Renovas initiativ.

Från och med den 20 maj har Renova en fossilbränsleoberoende fordonsflotta. 220 tunga fordon tankar nu endast förnyelsebart bränsle. Regeringens vision är att Sverige ska ha en helt fossiloberoende fordonsflotta 2030, dvs om 15 år. Renova har en av landets största fordonsflottor inom avfallsbranschen. Totalt kör man motsvarande 140 varv runt jorden varje år!

Maria Wetterstrand, ordförande i regeringens analysgrupp för Grön omställning, är på plats när Renova den 20 maj avslöjar nästa stora steg för miljövänligare transporter. Renova har i mer än tjugo år drivit på utvecklingen mot miljövänligare transporter och ofta varit först ut med att prova nya tekniker eller bränslen i sina fordon. Nu är det dags igen.

Renovas miljöstipendium 2015 tilldelas Kristina Liljestrand på Chalmers tekniska högskola. Hennes forskning handlar om hur matsvinnet kan minska om producenter, grossister och detaljister samverkar på bästa sätt.

Kundombudsmannens uppgift kommer i första hand vara att hantera det som upplevs problematiskt och som inte har lösts i de normala kontakterna mellan kunden och Renova.

Nu har Farligt avfallbilarnas schemalagda turer i bostadsområdena i Göteborg startat för våren. Renova har återigen uppdraget att köra bilarna.

Earth Hour 2015 genomförs lördagen den 28 mars för nionde året i rad. Klockan 20.30–21.30 släcker vi ljuset i världens största globala miljömanifestation.

Efter ett tufft omställningsarbete lyckades Renovakoncernen vända en förlust under 2013 till en vinst på 20,9 miljoner kronor för 2014. Samtidigt slog koncernen alla rekord när det gäller produktion av el och värme under året. Årets resultat presenterades vid årsstämman 10 mars, där Renova också fick en ny styrelseordförande: Claes Roxbergh, (mp).

Renovakoncernens ledning har idag informerat de fackliga organisationerna att man avser inleda förhandlingar om en organisationsförändring som innebär en neddragning med ett 20-tal tjänster. Den omfattar i huvudsak tjänstemän och berör moderbolaget Renova AB och dotterbolaget Renova Miljö AB. Förslaget syftar till att effektivisera verksamheten, öka lönsamheten och därmed stärka konkurrenskraften.

Renova Miljö och Sakab har avtalat om att utveckla och underlätta hanteringen av förorenade jordmassor. Samarbetet skapar en möjlighet för mottagning av oklassificerade jordmassor med egen deponikapacitet 20 km från Göteborgs stadskärna, något som kan innebära minskade transporter och tidsbesparingar vid stora byggprojekt.

2014 slogs produktionsrekord för produktion av både fjärrvärme och el vid Renovas avfallskraftvärmeverk i Sävenäs, Göteborg. Orsakerna är framför allt hög tillgänglighet på anläggningen och högt värmevärde på avfallet. Rekord blev det också för behandling av matavfall, som nådde större mängder än någonsin tidigare.

Jag tycker att det känns fantastiskt att få arbeta med något som är så meningsfullt som det vi gör på Renova. Vi pratar inte om det hållbara samhället, vi jobbar aktivt för att nå det. Det är här det händer. Varje dag. Det ska vi fortsätta att göra, både för er som äger och anlitar oss. God Jul och Gott Nytt År!

Mitt första år på Renova går mot sitt slut och det har verkligen varit ett spännande och händelserikt år.

Den 7 januari 2015 öppnar Renovas mottagning av Farligt avfall i nyrenoverade lokaler på von Utfallsgatan 27 i Göteborg.

Renova donerar 50 000 kronor till ett forskningsstipendium för doktorander och unga forskare vid Chalmers och Göteborgs universitet inom alla vetenskapsområden. Forskningen ska bedrivas inom miljöområdet och ha anknytning till Renovas verksamhet.

Way Out West utsågs till Årets Entreprenör på årets Återvinningsgala. Ett pris man delar med Renova. – Återvinning och avfallshantering är ett av en handfull viktiga stödben i vår verksamhet som en hållbar evenemangsaktör. Kul att vi tillsammans med vår partner sen många år Renova blir uppmärksammade för det arbetet! säger Niklas Lundell, Luger. Galan anordnas av Recycling & Miljöteknik.

Vad kan man göra för bidra till att minska avfallet på sin arbetsplats? Det passar extra bra att ta tag i nu under vecka 48, då kampanjen "Europa minskar avfallet" pågår.

Hittills i år har Renova tagit emot 175 internationella studiebesökare, som har lärt sig mer om energiåtervinning, miljöfordon, alternativa bränslen och förutsättningarna för biogasproduktion. – Besökarna är oftast otroligt engagerade och frågvisa. De har andra utgångspunkter än vi och ställer ibland frågor om saker vi aldrig har tänkt på. Det är väldigt givande, säger Kurt Lindman på Renova.

Way Out West har chansen att vinna ett Swedish Recycling Award på Återvinningsgalan den 27 november. Festivalen är ett av tre nominerade bidrag i kategorin Årets entreprenör. Återvinningsgalan arrangeras årligen av tidningen Recycling & Miljöteknik, i år för åttonde gången. Mednominerade är Renova, som sköter all avfallshantering och återvinning på festivalen.

Idag invigs den första Miljøautomaten - Renovas prisbeslönta miljöskåp Samlaren i dansk översättning. Därmed gör den internationell premiär efter att 300 skåp har tagit plats i svenska affärer och köpcentrum. Det är också Renovas första steg inom miljöteknikexport, men inte det sista! Samlaren är ett miljöskåp för säker och smidig insamling av farligt avfall.

Lördagen den 27 september är det åter dags för Bytardagen – dagen då elva västsvenska kommuner sätter återanvändning i fokus. Att återanvända är ett miljövänligt och enkelt sätt att minska avfallsmängderna. På återvinningscentralerna i de kommuner som arrangerar Bytardagen kan du skänka saker som du inte längre behöver och byta till dig något ”nytt”.

Kungälvsmässan pågår den 11–13 september i Mimershallen i Kungälv och Renova Miljö finns på plats bland utställarna. Välkommen att besöka oss där!

Igår presenterade regeringen nya beslut om avfall och återvinning. Med regeringsbesluten kvarstår dagens ansvarsfördelning mellan kommuner och producenter. Skillnaden är att regeringen nu skärper och förtydligar kraven på producenternas insamling av elavfall, förpackningar och returpapper, bland annat genom att införa krav på tillståndspliktiga insamlingssystem.

När Way Out West idag slår upp portarna är det återigen Renova som har fått förtroendet att sköta avfallshanteringen. - Det är väldigt glädjande att arrangören ger oss fortsatt förtroende! Vår styrka ligger i att vi är en aktiv partner som tillsammans med arrangören ständigt utvecklar avfallshanteringen, säger säljaren Filip Ryd. Festivalen hålls i Slottsskogen i Göteborg, den 7-9 augusti.

Renova har fått förnyat förtroende att sköta avfallshanteringen på musikfestivalen Way Out West. Festivalen hålls i Slottsskogen i Göteborg den 7–9 augusti.

Mer textilavfall samlas in för varje månad i det gemensamma projektet som Renova, Poseidon, Human Bridge och förvaltningen för Kretslopp och vatten i Göteborgs stad genomför. Under ett år ska textil samlas in på prov i 31 av Poseidons miljörum i Göteborg, för att utreda hur förutsättningarna för sådan insamling i större skala skulle fungera bäst. 

Tack vare få klagomål fick Renova Miljö maximal bonus för väl utförd sophämtning i Göteborg i april. Som exempel kom det bara in två klagomål på de nästan 100 000 sopkärl som tömdes i centrala Göteborg.

Tack vare få klagomål fick Renova Miljö maximal bonus för väl utförd sophämtning i Göteborg i april. Som exempel kom det bara in två klagomål på de nästan 100 000 sopkärl som tömdes i centrala Göteborg.

Renova finns med bland utställarna på Lisebergs trädgårdsdagar den 8–11 maj 2014. Kom dit du också och inspireras!

Renova har hand om avfallshanteringen på en lång rad evenemang varje vår och sommar. På några evenemang kan du även träffa oss.

Lördagen den 17 maj slår elva kommuner i Västsverige och Renova ett gemensamt slag för återanvändning när man för första gången arrangerar Bytardagen, en utveckling av Återvinningens dag. Att återanvända är ett miljövänligt och enkelt sätt att göra sig av med det som man inte längre behöver. Vad har du hemma som du inte har användning av?

För kommunala bolag, förvaltningar och gymnasieskolor i Renovas ägarkommuner finns numera möjlighet att delta i utbildningen "Miljöskola Avfall".

Hej! Om vi inte hunnit träffas ännu, så har du kanske ändå hört att jag började som vd för Renova den 1 april. Och första intrycket är väldigt gott.

Erik Stenvall och Sandra Tostar på Chalmers tekniska högskola är 2014 års mottagare av Renovas miljöstipendium, för sin forskning som syftar till att underlätta återvinningen av plast från elektriska produkter. Med en ny enklare teknik som blandar olika plasttyper och kräver mindre anläggningar och materialflöden skulle återvinningen kunna underlättas på många platser.

2285 kilo. Det blev facit för den första månaden av textilinsamlingsprojektet i nordöstra Göteborg. Renova, Poseidon och Human Bridge står bakom det ettåriga projektet tillsammans med förvaltningen för Kretslopp och vatten, Göteborgs stad.

I morse klockan 7 samlades politiker, tjänstemän och näringsidkare utanför Stora teatern för att uppmärksamma nedskräpningen av vår stad. Städdagen är ett samarbete mellan Göteborgs stad genom Trygg, vacker stad, Avenyföreningen och Innerstaden Göteborg.

Idag, den 1 april, är Ingrid Näsströms första arbetsdag som ny vd för Renova AB. Ingrid Näsström kommer senast från posten som vd på Kuusakoski Recycling där hon har arbetat sedan 2004, som vd sedan 2008. Hon är från och med idag vd för Renova AB och dotterbolaget Renova Miljö AB.

Idag, den 1 april, är Ingrid Näsströms första arbetsdag som ny vd för Renova AB.

I Renovas hållbarhetsredovisning 2013 kan du bland annat läsa om rekord för vår utbildningsverksamhet, varför så många byggare väljer att samarbeta med oss samt hur vi närmar oss målet fossilfria transporter med stormsteg. Fokus är på samverkan med våra ägarkommuner, företag och akademin i Västsverige för att utveckla vårt miljöarbete så mycket som möjligt.

I Renovas hållbarhetsredovisning 2013 kan du bland annat läsa om hur vi slog rekord för vår utbildningsverksamhet, varför så många byggare väljer att samarbeta med oss, samt hur vi närmar oss målet fossilfria transporter med stormsteg. Fokus är på samverkan med våra ägarkommuner, företag och akademin i Västsverige, för att utveckla vårt miljöarbete så mycket som möjligt.

Med målet att öka insamlingen av textil till återanvändning och materialåtervinning startar Renova, Poseidon och Human bridge ett gemensamt projekt. Under ett år ska textil samlas in i 30 miljörum i Göteborg, som ett sätt att praktiskt undersöka möjligheterna till storskalig insamling, något som skulle ge stora miljövinster. Det är ett av de mest omfattande försöken i Sverige hittills.

Idag publiceras resultatet av den granskning som Stadsrevisionen genomförde under 2013. I revisionen har inga oegentligheter hittats, men Renova får kritik på flera punkter gällande redovisningen av den interna representationen. Kritiken har redan resulterat i flera åtgärder i Renovas interna processer.

2013 var ett rekordår för Renovas utbildningsverksamhet och framförallt hösten var en mycket hektisk period. Efter en sammanställning kan vi konstatera att antalet besökare fördubblades från året innan. Under hösten godkändes också Renova av miljöförvaltningen i Göteborgs stad som leverantör av grundutbildning i miljö för miljödiplomering.

Musikfestivalen Way Out West har vunnit priset "The Green Operations Award" på European Festival Awards. Way Out West prisades för sitt miljöarbete, där Renova är delaktigt genom att sköta avfallshanteringen på ett så miljömässigt bra sätt som möjligt.

Tio västsvenska kommuner fortsätter att samarbeta kring avfall och återvinning genom det gemensamma bolaget Renova. Det står klart sedan Renovas ägarkommuner med beslut i kommunfullmäktige har sagt ja till det aktieägaravtal som gäller från och med 1 januari 2014. Renovakoncernen består nu av två bolag, moderbolaget Renova AB och dotterbolaget Renova Miljö AB.

Renovas styrelse har utsett Ingrid Näsström till ny vd för Renova AB. Ingrid är idag vd för Kuusakoski Sverige AB och tillträder tjänsten på Renova AB den 1 april 2014.

Årets miljöinitiativ tilldelades OKQ8, DHL Freight, Volvo och Renova för deras test av nya och fossilfria drivmedlet Diesel BioMax. Vinnarna tog emot priset den 28 november på Nalen i Stockholm vid den femte upplagan av Återvinningsgalan, som arrangeras av tidningen Reycling och Miljötekni

Renovas miljötävling för gymnasister är avgjord och Josua Smedberg på Chalmers har utsetts till Västsveriges Miljöhjälte! Han nominerades av klass TE12 på Fässbergsgymnasiet i Mölndal efter att han inspirerat hela klassen när det gäller energifrågor i synnerhet och passivhus i synnerhet. Josuas var med i det svenska lag som i somras kom 3:a i en internationell tävling om design av passivhus.

Nu är Renovas miljötävling för Västsveriges gymnasister avgjord. Uppgiften var att föreslå en person, organisation eller ett företag som Västsveriges miljöhjälte 2013 och att också motivera sitt val. Bland de många intressanta bidrag som kommit in har klass TE12 på Fässbergsgymnasiet i Mölndal utsetts som vinnare. Vem de har utsett till Miljöhjälte avslöjas ikväll!

16 - 24 november är det åter dags för Minska avfallet-veckan som nu EU proklamerar för femte året i rad. Över hela landet genomförs olika aktiviteter som alla syftar till att minska avfallet. Den 20 november arrangerar Renova tillsammans med Ekocentrum i Göteborg en helkväll omkring miljöfrågor och hur vi ska kunna minska avfallet. Välkommen till Ekocentrum onsdagen den 20 november kl 18.00

Renova är nu en av de utbildare som företag och verksamheter kan vända sig till för att få en grundläggande miljöutbildning som syftar till en så kallad miljödiplomering av den egna verksamheten. I utbildningen poängterar Renova att ett bra miljöarbete handlar både om teori och praktik och att hållbara lösningar kräver både långsiktighet och uthållighet.

Nu tar SYSAV (Sydskånes avfallsaktiebolag) ett stort steg för att vi ska kunna öka takten i insamlingen av elavfall. Över 50 exemplar av Samlaren för farligt avfall kommer att placeras ut i köpcentra och andra butiker i 14 kommuner i Sydskåne. Samlaren har utvecklats av Renova i Göteborg. Varje utställd Samlare bidrar med 1000 kr till Världsnaturfonden WWF:s arbete.

Lördagen den 28 september är det dags för Återvinningens Dag i nio av Renovas elva ägarkommuner. Dagen arrangeras av varje kommun i samverkan med återvinningsföretaget Renova och El-kretsens rikstäckande Återvinningshelg. Fokus i år är dels återanvändning och dels återvinning av små elprylar*. Många återvinningscentraler laddar i helgen med extra personal på plats som kan svara på frågor.

År 2020 ska minst femtio procent av Lerumsbornas matrester sorteras separat för att bli biogas. En stor del i att målet kommer att nås kanske redan nästa år har Renovas matavfallsinformatörer som nu fortsätter att knacka dörr hemma hos Lerumsborna.

Renova skickar idag (10 september) ett varsel till arbetsförmedlingen som informerar om att företaget successivt tvingas minska antalet anställda under det närmaste året. Totalt berör varslet 96 medarbetare, och omfattar både tjänstemän och kollektivanställda.

Från och med den 1 september har miljöföretaget Renova ny pressansvarig – Christian Löwhagen. Christian har arbetat på Renovas kommunikationsavdelning sedan 2001 och har ett förflutet som journalist, bl a inom Sveriges Radio, samt som lärare på Institutionen för Journalistik och masskommunikation, Göteborgs Universitet.

Christer Lundgren är från och med den 2 juli tillförordnad vd för miljö- och avfallsföretaget Renova.

Varje dag används och slängs stora mängder plast inom sjukvården. Nu går Renova, IVL, SWEREC, Chalmers och en rad andra företag och organisationer samman för att skapa en hållbar hantering av plastavfallet.  Bra återvinning gynnar miljön och kan dessutom vara lönsam för både  sjukvården och återvinningsbranschen.

Nu genomför OKQ8, Renova, DHL Freight och Volvo Lastvagnar ett omfattande test hur OKQ8:s Diesel BioMax påverkar lastbilars prestanda och komponenter. Pilotprojektet har förutsättningar att revolutionera utsläppsnivåerna för dagens fordonstransporter. OKQ8:s 100 % syntetiska diesel kan reducera dagens CO2-utsläpp med upp till 90 %.

Renovas styrelse har idag beslutat att bolagets vd Christian Baarlid ska avsluta sin tjänst den 1 juli 2013.

Renovas miljötävling för gymnasiklasser är nu avgjord. Vinnare är klass 12TEa på Nösnäsgymnasiet i Stenungsund. Priset är på 10 000 kr. Tävlingsuppgiften var att komma på och kort beskriva en ny och annorlunda idé på hur vi kan minska avfallet där hemma.

- Vi ser en stadig ökning av matavfall in till vår anläggning på Marieholm. Framför allt är det hushållen i våra ägarkommuner som i allt högre grad sorterar ut sitt matavfall, säger Peter Skruf, platsansvarig på Renovas förbehandlingsanläggning för matavfall som ska bli biogas.

Renova har gjort en unik film i samarbete med Silverbullet Film, där man går långt utanför de traditionella ramarna. ”Från Tipp till Topp” heter produktionen som är en stop motion-film där allt material i filmen är avfall som lånats från Renovas egna anläggningar med undantag av en del kläder som lånats från Stadsmissionen.

Under 2012 befäste Renovakoncernen ytterligare sin position som det ledande miljö- och avfallsföretaget i Västsverige. Företaget driver utvecklingen framåt inom hållbar avfallshantering och när det gäller hållbara transporter. Under året tog man emot mer än 800 000 ton av det avfall som uppstår i hushåll och inom företagen i de västsvenska kommunerna.

Allt fler företag måste våga satsa på modern miljöteknik, även om det kan vara ett ekonomiskt vågspel. Lösningen kan ligga i att justera företagets affärsmodell, dvs på vilket sätt man skapar värde för kunden. Det menar doktoranden Marcus Linder, vid institutionen Teknikens ekonomi och organisation på Chalmers, som nu får Renovas miljöstipendium för sin forskning.

Just nu pågår "Europa minskar avfallet"-veckan i hela Europa. Renova deltar med tre olika aktiviteter som syftar till att sätta fokus på vikten av att avfallet måste minska. Avfallsmängderna har ökat med flera procent per år under mer än hundra år - denna utveckling är ohållbar!

Lördagen den 29 september slår elva kommuner i Västsverige ett extra slag för återvinning när man för femte året i rad arrangerar Återvinningens Dag. Samtliga återvinningscentraler i elva kommuner håller öppet som vanligt denna lördag och på de flesta håll har man tagit in extra personal för att öka servicen och för att kunna svara på allmänhetens frågor.

Miljögifter - PCB, kvicksilver, tungmetaller m.m. - finns i uttjänta mobiltelefoner, lampor, musikspelare och batterier. Vi måste bli bättre på att sortera ut och återvinna det farliga avfallet. Att avgifta kretsloppet och därmed skydda människor, djur och natur är ett gemensamt mål för WWF och Renova som nu inleder ett samarbete omkring insamlingssystemet SAMLAREN.

Alltmer matavfall från Västsverige förbehandlas på Renovas nya anläggning i Marieholm till en så kallad "slurry" som sedan går vidare för rötning och utvinning av biogas. Nu är det, efter provdrift och testkörningar, klart för invigningen som förrättas av Renovas ordförande Marina Johansson. Media inbjuds att delta vid invigningen som äger rum torsdagen den 3 maj kl 12.00.

Renova har köpt resterande aktier i Stenungsunds Renhållnings AB (SRAB). Renova ägde sedan tidigare en tredjedel av aktierna i bolaget.

För andra året i rad har Renovas miljöskola utlyst en idétävling på tema Miljö - konsumtion och hållbarhet, riktad till gymnasieklasser i Göteborg med omnejd. Årets vinnare är klass NA 1D på Hulebäcksgymnasiet i Härryda kommun.

Minskade koldioxidutsläpp och minskade avfallsmängder är den dubbla miljöeffekten av aktuell forskning på Chalmers som nu får välförtjänt uppmärksamhet genom Renovas miljöstipendium.

Renovas förbehandlingsanläggning för matavfall som ska bli biogas har fått statligt bidrag på 2,2 miljoner kr. Bidraget är en del i det bidrag som Business Region Gothenburg fått för olika klimatsatsningar i Göteborg som syftar till mer biogas och minskade koldioxidutsläpp. Bidraget är ett så kallat KLIMP-bidrag (statens klimatinvesteringsprogram).

En miljon lampor slängs i glasåtervinningen varje år. Av dessa är 200 000 lågenergilanpor som innehåller kvicksilver som läcker ut i naturen. - Återvinningen måste bli enklare och komma närmare människorna, säger David Dalek, produktutvecklare på Renova i Göteborg. Alltfler ser problemet och många butiker tar nu egna initiativ till enklare återvinning för sina kunder.

Världens första serietillverkade elhybridsopbil är här. Den drivs med dieselmotor och elmotor, var för sig eller tillsammans. Den lastar och komprimerar avfall - utan att dieselmotorn är igång - med el från ett separat batteri som laddas med plug in-teknik. Utsläppen minskar härigenom med hela 33 procent! Bilen visas på Gustav Adolfs Torg tisdagen den 22 nov 2011 kl 12.00.

Renova har korats till årets upphandlare i Västsverige. "Renova ser LOU (lagen om offentlig upphandling) som en spelplan och inte som en begränsning. Dessutom har företaget affärsmässigt fokus och arrangerar regelbundet möten med leverantörer ", hette det i motiveringen.

Mer än en halv miljon människor besöker någon av de 25 återvinningscentralerna i Göteborg med omnejd varje år. Lördagen den 24 september slår elva kommuner ett extra slag för återvinning och återanvändning när man för fjärde året i rad arrangerar Återvinningens Dag. Årets tema är elektronik.

I samarbete med Renault Trucks testar Renova en mindre lastbil som drivs helt med el. Utan farliga avgaser och med en mycket låg ljudnivå är bilen mycket väl lämpad för sophantering i bostadsområden och i stadsmiljö där många människor bor och arbetar. Testet pågår under en vecka från och med idag.

Med utbildning, miljöskola för femteklassare, sorteringshjälp, utställningar, broschyrer, tävlingar och underhållning satsar i veckan Renova tillsammans med Kungsmässan på att öka medvetenheten och kunskapen om avfall och miljö. Fram till och med söndag avlöser aktiviteterna varandra.

Den hundrade "Samlaren" för farligt avfall är nu på plats i butik för att ta emot miljöfarliga glödlampor, batterier och uttjänta elprylar som annars kanske skulle hamnat i den vanliga soppåsen. 12 000 ton farligt avfall befaras varje år hamna fel i vårt land.

Vid ett besök i Göteborg under torsdagen provade miljöminister Andreas Carlgren på hur det är att tanka en av Sveriges modernaste lastbilar - Renovas nya dragbil som går på flytande gas.

Med små enkla lösningar vill Bostads AB Poseidon göra det lättare för pensionärer att bo kvar hemma. Pall i hissen, armstöd på bänkarna i parken och nu - pedal på sopkärlen i miljörummen. Tillsammans kan dessa åtgärder innebära besparingar för kommunens äldreomsorg. Mijörummen på Stackmolnsgatan i Göteborg är först i landet med pedalförsedda sopkärl.

Takpapp är ett vanligt förekommande byggmaterial. Stora mängder slängs utan att sorteras ut vilket påverkar miljön negativt. Vanligast är att pappen idag hamnar på deponi blandat med annat byggmaterial. Nu kan det återvinnas till asfalt.

Han tar hjälp av bakterier för att plocka ut elektricitet ur avfall och avloppsvatten. Att mata bränsleceller med billiga bakterier istället för dyra ädelmetaller kan komma att revolutionera energiutvinningen i en framtid. Oskar Modin på Bygg- och miljöteknik på Chalmers får nu möjlighet att utveckla sin forskning med stöd av Renovas miljöstipendium.

Hållbar utveckling, EU:s avfallsdirektiv och praktisk sortering på schemat när Renova utbildar 90 miljöambassadörer i Kungsbacka.

Idag, tisdagen den 8 februari, tog Renovas styrelse beslutet som innebär att en förbehandlingsanläggning för utsorterat matavfall, som sedan ska rötas till biogas, kan stå färdig redan i slutet av året. Beslutet innebär också att komposteringsverksamheten på Marieholm avvecklas.

Renova tar ett rejält steg mot att miljöanpassa även de riktigt tunga transporterna och blir nu ett av de första företagen i landet att köra med flytande gas som bränsle i så kallade metandieselmotorer. Resultatet är en minskning av koldioxidutsläppen med nära 80 procent och dessutom kan det vara upp emot 800 km mellan tankställena.

Fiffig app som registrerar dina miljökvalificerade inköp och ger dig bonus. Så kan man kort beskriva det vinnande bidraget i Renovas miljötävling för gymnasieelever. Nu på fredag kommer de att få ta emot checken på 10 000 kr ur landshövding Lars Bäckströms hand i samband med Renovas miljöseminarium den 4 februari.

För andra året i rad arrangeras ”Europa minskar avfallet”-veckan. Under veckan 20-28 november anordnas runt om i Europa aktiviteter som på olika sätt ska skapa opinion för avfallsminskning. Avfallsökningen i världen är en tickande miljöbomb. I samband med ”Europa minskar avfallet”-veckan utlyser Renova en miljötävling bland gymnasieungdomar i Västsverige för att sätta fokus på miljöproblemen.

Renova har kvalificerat sig som ett av de fem företag som kan komma ifråga för landets största och mest prestigefyllda kvalitetspris. Utmärkelsen Svensk Kvalitet delas ut av H M Konungen den 3 februari 2011 hos den organisation som utses till mottagare av Utmärkelsen.

Renovas styrelse har beslutat att påbörja projekteringen för en ny anläggning på Marieholm i Göteborg. Här ska utsorterat matavfall från Göteborgsregionen förbehandlas för att sedan kunna förädlas till biogas. Denna biogassatsning innebär att den regionala avfallsplanens mål att sortera ut hälften av allt matavfall för biologisk behandling kan nås inom mindre än tio år.

Varje svensk producerar 500 kg sopor varje år. Ju mer av detta som kan återanvändas eller återvinnas till nya material eller till energi och värme, desto bättre för miljön. För tredje året i rad arrangerar nu Renova tillsammans med de elva ägarkommunerna i Västsverge ÅTERVINNINGENS DAG för att slå ett slag för ännu bättre sortering och återvinning.

I stället för 40-50 sopbilar sköter nu endast tre större containerbilar de dagliga avfallstransporterna från Hisingen till avfallskraftvärmeverket i Sävenäs. Resultatet blir ett betydligt effektivare transportarbete med färre körda kilometrar, mindre utsläpp och mindre trafikbelastning.

Batterier, glödlampor och uttjänta mobiltelefoner är exempel på sådan småelektronik som hamnar i de vanliga soporna. En av orsakerna är brister i insamlingssystemen - det är helt enkelt för krångligt! Nu visar en färsk rapport från Avfall Sverige att särskilda insamlingsskåp i livsmedelsbutiker är en bra lösning. Det är det göteborska insamlingsskåpet Samlaren som nu fått sitt betyg.

Under ett antal år har Renova och Göteborg Energi drivit ett gemensamt projekt, BiG (Biogas i Göteborgsregionen) med syfte att skapa förutsättningar för en biogasanläggning och därmed få till stånd en ökad biogasframställning i Göteborgsregionen. De båda bolagen har nu beslutat att avsluta projektet och istället hitta andra lösningar.

Med RME i tankarna har Renova under förra året minskat koldioxidutsläppen med närmare 500 ton. Renova är ett av företagen i KNEG-samarbetet.

Nu finns samtliga miljösopbilar på plats i Kungsbacka. Renovas åtta sopbilar går på biogas och biodiesel (raps). Den senaste, som levererats i dagarna, är dessutom försedd med en elmotor för att sköta lastning och komprimering. Tystare och skonsammare för miljön.

2009 var första året med Renovas Miljöskola. Mer än 850 gymnasieelever från sex av Renovas 11 ägarkommuner deltog.

Mängderna elektronikskrot kommer att öka lavinartat i världen de kommande åren. Detta kan få förödande konsekvenser, skriver UNEP i en nyligen publicerad rapport. Det är just detta som Teodora Retegan på Chalmers tagit fasta på i sin forskning som nu belönas med Renovas miljöstipendium på 100 000.

Kungsbacka kommun i samarbete med Renova satsar nu på det nyaste nya när det gäller hämtningen av hushållsavfall. Renovas samtliga åtta nya sopbilar i kommunen drivs med biogas i kombination med biodiesel – de allra första i sitt slag i landet.

Idag korades Sveriges bästa manliga kundservicemedarbetare – ”Mr Contact Center”. Han heter Anders Egemark och jobbar i kundservicegruppen på Renova i Göteborg.

För åttonde året i rad utlyser nu Renova ett forskningsstipendium på 100.000 kronor. Stipendiet vänder sig till unga forskare vid Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs universitet och stimulerar till forskning inom miljöorådet.

Igår kväll, den 3 december, var det premiäreldning (First Waste Fire) i den nya pannan på Renovas avfallskraftvärmeverk i Sävenäs. Tillsammans med övriga tre pannor kommer Renova nu att klara de elva ägarkommunernas behov av avfallsförbränning med energiutvinning i många år framåt.

Renova vann i två klasser på Återvinningsgalan 2009 (Swedish Recycling Award) som ägde rum den 3 december i Stockholm. Dels för världens första elhybridsopbil och dels för "samlaren" - ett system för enklare återvinning av hushållens farliga avfall.

Avfallsmängden i samhället måste minska. Det är en fråga för industri och beslutsfattare, men också för den enskilde människan. Många vill göra någon konkret i sin egen vardag. Men vad? Sofia Nordstrand, som jobbar på Renova, har dragit igång sin egen blogg där hon vill ge och förmedla avfallsbantningstips, men också debattera avfallsfrågan som ju är en viktig del av hela miljö- och klimatfrågan.

Med hjälp av kol-14-analyser har man kunnat göra en åldersbestämning av avfallet och därmed dragit slutsatser om andelen fossilt kol i avfall som bränns och blir energi vid avfallskraftvärmeverket i Sävenäs. Det är endast fossilt kol i det förbrända avfall som avger sådan koldioxid som ger ett tillskott till växthuseffekten.

Pressinformation

Pressmeddelanden finns här på sajten men du kan också hitta dessa i vårt pressrum på My Newsdesk. Där finns även en bildbank.

 

Presskontakt

Marie-Louice Flach
Telefon: 031-61 87 06,
0706-31 00 09
E-post:
marie-louice.flach@renova.se