Tillbaka till nyhetsarkivet

Rekordår för Renovas miljöskola och utbildningar


2013 var ett rekordår för Renovas utbildningsverksamhet och framförallt hösten var en mycket hektisk period. Efter en sammanställning kan vi konstatera att antalet besökare fördubblades från året innan. Under hösten godkändes också Renova av miljöförvaltningen i Göteborgs stad som leverantör av grundutbildning i miljö för miljödiplomering.

RMA (Renovas Miljöakademi) ansvarar för studiebesök, utbildningar för företag och kommuner samt miljöskolan för gymnasieungdomar i våra ägarkommuner. Under 2013 har en rad åtgärder genomförts för att öka framför allt utbildningsverksamheten. Bland annat har studiebesöksverksamheten omorganiserats så att möjligheterna att tillmötesgå kundernas krav på utbildning har ökat.

8000 besökare

Resultatet är en fördubbling av utbildningsverksamheten i jämförelse med 2012. Miljöskolan har ökat med cirka 15 procent och de utländska besöken har också ökat kraftigt. Totalt har Renova under året haft mer än 8 000 besökare.

Populärast

Renova deltar också i ett samarbete i Göteborgs stad – Green Gothenburg – som syftar till att visa upp miljögöteborg för framför allt utländska besökare. Färsk statistik visar att under 2013 är Sävenäsanläggningen det studiebesöksobjekt som varit allra populärast inom Green Gothenburg-samarbetet.