Tillbaka till nyhetsarkivet

Framgångsrikt miljöarbete sammanfattas i hållbar redovisning


I Renovas hållbarhetsredovisning 2013 kan du bland annat läsa om rekord för vår utbildningsverksamhet, varför så många byggare väljer att samarbeta med oss samt hur vi närmar oss målet fossilfria transporter med stormsteg. Fokus är på samverkan med våra ägarkommuner, företag och akademin i Västsverige för att utveckla vårt miljöarbete så mycket som möjligt.

Ambitionen med hållbarhetsredovisningen är att skapa en lättillgänglig redovisning med ett sådant upplägg att jämförelse med andra organisationer ska underlättas. Renova har valt att redovisa hållbarhetsarbetet i en hållbarhetsredovisning utifrån den internationella standarden GRI (Global Reporting initiative). Detta för att vårt hållbarhetsarbete ska bli överskådligt och lätt att jämföra med andra företag.

En hållbarhetsredovisning består förutom GRI-indexet oftast av tre fokusområden; Miljö, Ekonomi och Samhälle. För ett samhällsnyttigt miljöföretag som Renova är de delarna mer tydligt sammanflätade än hos andra företag, vilket också märks i texterna.

Hållbarhetsredovisning 2013