Tillbaka till nyhetsarkivet

Många reaktioner på nytt avfallsbeslut


Igår presenterade regeringen nya beslut om avfall och återvinning. Med regeringsbesluten kvarstår dagens ansvarsfördelning mellan kommuner och producenter. Skillnaden är att regeringen nu skärper och förtydligar kraven på producenternas insamling av elavfall, förpackningar och returpapper, bland annat genom att införa krav på tillståndspliktiga insamlingssystem.

Genom att skärpa kraven på producenterna och förtydliga deras ansvar för insamling av förpackningsavfall och returpapper blir det lättare för hushåll och andra att sortera ut sitt avfall. På sikt kommer detta att innebära mer hushållsnära insamling och färre återvinningsstationer, säger miljöminister Lena Ek, Centerpartiet.

Kommentar från Renovas vd

Reaktionerna på att ansvaret för insamling av förpackningar och annat återvinningsmaterial ligger kvar hos producenterna istället för att gå över till kommunerna – som avfallsutredningen föreslog – lät inte vänta på sig.

Renovas vd Ingrid Näsström, kommenterar besluten så här:

– Vi tycker att det är bra med ökade återvinningsmål, men samtidigt är det synd att inte kommunerna fick ta över ansvaret.

Den åsikten delas av branschorganisationen Avfall Sverige som beklagar att regeringen "nu valt att lappa och laga på ett i grunden felkonstruerat system, som ett tudelat insamlingsansvar ändå innebär".
Avfall Sveriges pressmeddelande.

Fler reaktioner

Oppositionen låter också hälsa att om de kommer till makten efter valet så kommer de att låta kommunerna få ta över ansvaret, som alltså föreslogs i avfallsutredningen:
Sveriges Radio – "Rödgrön valvinst kan påverka din avfallshantering"

Sveriges Radio har i veckan gjort flera inslag om avfall och återvinning och vill man lyssna på den avslutande utfrågningen av miljöminister Lena Ek i frågan kan man göra det här:
Sveriges Radio – "Miljöminister Lena Ek frågas ut"