Tillbaka till nyhetsarkivet

Ansök om Renovas miljöstipendium 2015


Renova donerar 50 000 kronor till ett forskningsstipendium för doktorander och unga forskare vid Chalmers och Göteborgs universitet inom alla vetenskapsområden. Forskningen ska bedrivas inom miljöområdet och ha anknytning till Renovas verksamhet.

Om stipendiet

Stipendiet avser att stimulera doktorander och unga forskare och ska i första hand användas för att vidareutveckla den egna forskningen. Det delas ut direkt till stipendiaten och är skattefritt.

Renovas miljöstipendium vill stimulera forskning som syftar till förbättrad återvinning och avfallshantering, till exempel genom förebyggande av avfall, effektivare återvinning eller minskad miljöbelastning från sådana system.

Ansökan

Den som önskar söka Renovas forskningsstipendium ska lämna en ansökan skriven på svenska eller engelska. Ansökan ska omfatta max fem sidor + eventuell bilaga.

 1. Uppgifter om den sökande: namn, ålder och kontaktuppgifter (adress och telefonnummer till arbetsplats).
 2. Aktuell anställning eller anknytning till Chalmers eller Göteborgs universitet samt institutionstillhörighet.
 3. Kortfattad redovisning av egna vetenskapliga och/eller tekniska resultat.
  • Bakgrund, metodik och frågeställningar som ingår i forskningen.
  • De viktigaste uppnådda resultaten.
  • Hur forskningen och resultaten är kopplade till utlysningsområdet.
  • Hur forskningen kan bidra till kunskapsbildning och förbättringar inom utlysningsområdet.
  • Om flera personer har ingått i det redovisade arbetet bör den egna insatsen klart framgå.
 4. Redogörelse för hur stipendiet kan bidra till att vidareutveckla resultat och idéer och hur det kopplar till tidigare verksamhet.
 5. Referenser till handledare eller annan person som kan ge upplysningar om det arbete som ansökan åsyftar.

Bilaga; kortfattad lista över vetenskapliga publikationer och ev. övriga meriter relevanta för ansökan.

Skicka ansökan

Ansökan skickas till Eva Paulson på e-post senast 9 februari 2015.

E-post: eva.paulson@chalmers.se (tel. 031-772 49 70). Hon besvarar också eventuella frågor kring stipendiet.

Stipendiet kommer att delas ut i Göteborg den 16 april då den/de som erhåller stipendiet förväntas delta.

Tidigare stipendiater

Läs om Renovas tidigare miljöstipendiater.