Tillbaka till nyhetsarkivet

​​​Därför har Renova stora koldioxidutsläpp


Flera medier har de senaste dagarna rapporterat om vilka företag som är Sveriges största utsläppare av fossil koldioxid. Renova finns på fjortonde plats på den listan.

Naturvårdsverket för statistik över utsläpp från de svenska företag som omfattas av handeln av utsläppsrätter. Av statistiken kan man utläsa att 15 företag står för hela 25 procent av landets utsläpp av koldioxidekvivalenter (fossil koldioxid och/eller andra klimatpåverkande gaser).

Bland tunga, energikrävande verksamheter som stål- och cementindustri, gruvor och raffinaderier finns även ett antal avfallsförbrännare. Renova är nummer 14 på listan med utsläpp på 206 000 ton koldioxidekvivalenter 2020.

Plast är den stora boven

- Våra utsläpp beror uteslutande på att avfallet innehåller fossilt material, till exempel plast, säger Christer Lundgren, chef för affärsområde återvinning.

- Vårt uppdrag som energiåtervinnare är ju att ta hand om det avfall som inte lämpar sig för annan återvinning än energiåtervinning. Så länge det finns plast i samhället som inte kan återvinnas på annat sätt så kommer det att bildas fossil koldioxid vid energiåtervinning.

Finns mer att göra

Renova gör många olika saker för att minska utsläppen av koldioxid från Sävenäsanläggningen. Ett exempel är att fossilfri olja nu används vid uppstart av anläggningen efter revision.

- Men förutom bättre sortering och återvinning på avfallssidan så behöver vi fler åtgärder, och vi kan göra mer säger Christer Lundgren.

- CCS är kanske framtidens lösning. Det innebär koldioxidinfångning och sedan lagring av koldioxiden i fickor i berggrunden under havet. Denna teknik är mycket dyr och energikrävande och kräver att många aktörer samarbetar för att lösa frågan. Renova deltar i flera samarbeten för detta och har som ambition att ha en sådan lösning på plats inom en femtonårsperiod.