Tillbaka till nyhetsarkivet

Deponiskatt bör ses över


Avfallsskatten och dess samhällsekonomiska effekter behöver ses över. Det anser branschorganisationen Avfall Sverige som nu för andra gången skickat en hemställan till regeringen.

  • Vi välkomnar en översyn av deponiskatten säger Anders Åström, vd på Renova. En ändrad utformning skulle kunna vara en viktig pusselbit för att öka materialåtervinningen av deponiavfall.

Avfallsskatten kallas i dagligt tal deponiskatt, eftersom den tas ut på det avfall som kommer in till en deponi. Sedan lagen om avfallsskatt infördes har förbud att deponera organiskt och brännbart avfall införts, och återvinningsområdet har utvecklats. För att fortsatt främja giftfria kretslopp och återvinning av material menar Avfall Sverige att en bred översyn av skatten behöver göras.

Avfall Sverige ber om översyn av avfallsskatten