Tillbaka till nyhetsarkivet

Information till dig som kund med anledning av Covid-19 (Coronavirus)


Som kommunalägt bolag och samhällsaktör är vi särskilt angelägna att stötta och underlätta för våra kunder i den komplexa och osäkra situation vi alla just nu befinner oss i.

Kan Renovakoncernens verksamhet fortsätta att fungera trots Covid-19?
Ja, än så länge rullar allt på som vanligt. Alla verksamhetsområden har beredskapsplaner för att kunna anpassa verksamheten så att den fungerar även vid ett större bortfall av personal.

MSB har tagit fram en föreskrift där de specificerar vilka verksamheter i samhället som anses vara samhällsviktiga. Vår bransch omfattas av detta, vilket innebär att våra medarbetare ska erbjudas barnomsorg även om förskolor och skolor skulle stängas.

Ändrar Renova något i hur ni utför er verksamhet?
För att begränsa smittspridning har vi infört nya riktlinjerför vår personal. Riktlinjerna bygger på ansvariga myndigheters rekommendationer som till exempel att hålla avstånd till varandra, undvika fysiska möten och noggranna hygienrutiner. Riktlinjerna gäller förstås även i relationen och uppdragen vi har med våra kunder men utöver detta levererar vi våra tjänster som vanligt.  

Jag är kund och känner mig orolig över er leveransförmåga eller er hantering av situationen, vad ska jag göra?
Vi förstår att den osäkra situationen kan vara en källa till oro. Hör gärna av dig till din vanliga kontaktperson på Renova. Du når oss som vanligt via vår kundservice 031-618530 eller genom vår växel 031-618000

Hur planerar ni för en situation med hög frånvaro i verksamheten?
En beredskapsplan ifall många medarbetare skulle bli sjuka har utformats. Nödvändiga stödfunktioner och kompetenser har också identifierats samt vad som krävs för att dessa ska fortsatt kunna fungera. I händelse av att många skulle bli sjuka har vi goda möjligheter att omfördela både personal och resurser till andra områden. Vi bedömer att vi kommer att kunna upprätthålla samhällskritisk verksamhet även vid ett stort sjukdomsutbrott.

Planerar ni neddragningar eller att stänga någon verksamhet?
Vi planerar inga personalneddragningar eller att stänga någon verksamhet. Renovas verksamhet är viktig för att såväl lokala företag som hela lokalsamhället ska kunna fungera även under en pandemi. Renovakoncernen har stabila, långsiktiga och trygga ägare som möjliggör att vi kan koncentrera oss på att vårt samhällsviktiga uppdrag kan utföras även i denna ovanliga situation.

Mitt företag är kund hos Renovakoncernen och på grund av störningar i vår verksamhet kan vi inte utnyttja tjänsten som vanligt. Vad ska vi göra?
Som kommunalägt bolag och samhällsaktör är vi särskilt angelägna att stötta och underlätta för våra kunder i den komplexa och osäkra situation vi alla just nu befinner oss i. Hör av dig till din vanliga kontaktperson på Renova så hjälps vi åt att hitta en lösning. Vi finns som vanligt tillgängliga via vår kundservice 031-618530 eller genom vår växel 031-618000.