Tillbaka till nyhetsarkivet

Kommentar till artikel i Aftonbladet om självkörande sopbil


Aftonbladet publicerar idag 16 januari en artikel om självkörande fordon, där Renovas sopbil omnämns. Rubriken talar om att chaufförer kommer att bytas ut mot robotar samtidigt som man har Renovas sopbil på bild.

”Artikeln är olyckligt vinklad och missvisande. För Renovas del handlar självkörande fordon om att ligga i framkant när det gäller säkerhet, miljö och teknisk utveckling. Vi ser inte att automatik kan ersätta personal.” säger Renovas VD Anders Åström.

En självkörande bil förbättrar chaufförernas arbetsmiljö på flera sätt. Att ständigt kliva i och ur hytten sliter på lederna. Att dessutom kunna ha total uppsikt när bilen backar minskar stressen och innebär också ökad säkerhet för dem som rör sig i närheten.

Den självkörande bilen ger även stora miljömässiga fördelar: Växling, styrning och hastighet optimeras för att ge lägre bränsleförbrukning och därmed lägre utsläpp.

Den självkörande sopbilen är ett gemensamt projekt mellan Volvo och Renova. Det kommer att krävas ytterligare utveckling och många tester innan självkörande sopbilar kan bli en vanlig syn på Göteborgs gator.

Så här fungerar den självkörande sopbilen

Bilen förflyttar sig mellan sopkärlen efter en förprogrammerad rutt. Bilen får med en knapptryckning ”order” av föraren att köra nästa sträcka på gatan. Sensorer läser kontinuerligt av omgivningen och bilen stannar direkt om den upptäcker ett plötsligt hinder i vägen.

Föraren kan fokusera på soptömningen och behöver inte stiga i och ur bilen vid varje förflyttning. Eftersom föraren finns utanför bilen kan han eller hon också ha god uppsikt när bilen backas. Detta innebär att bilen kan användas även på trånga gator där det inte finns vändmöjlighet.