Tillbaka till nyhetsarkivet

Årets hållbarhetsredovisning är här – i år även digital


När det gäller arbetet med hållbarhet har det hos Renova verklig relevans. Hållbarhet är hela vår affärsidé och ett område där vi måste vara konkurrenskraftiga och framstående. Vår hållbarhetsredovisning för 2017 beskriver hur vi arbetade med hållbarhet under året.

Ju effektivare vi blir och ju bättre leverantör vi är för våra kunder, desto mer kan vi investera i att skapa hållbara lösningar som gynnar Västsverige.

2017 var ett bra år för Renova på flera sätt. Vår region växer och vi befinner oss i en stark konjunktur. Vi slog produktionsrekord i flera av våra anläggningar, där vi tog emot och behandlade mycket avfall under året. Tack vare effektiviseringar kunde vi också öka materialåtervinningen.

Vi gjorde ett bra ekonomiskt resultat som ger oss styrka framåt när vi ska utveckla prestandan på våra fordon och anläggningar. Vi har en helt fossilfri fordonsflotta sedan flera år och nu jobbar vi vidare mot allt lägre energiförbrukning för bilarna. 

Miljön förbättrades genom att vi exempelvis ersatte dieseldrivna plockkranar med eldrivna och förbättrade vattenreningen i flera anläggningar. 

Läs mer om vad vi gjorde i vårt hållbarhetsarbete 2017:

renova.se/hallbarhet