Tillbaka till nyhetsarkivet

Ny kapacitet möter regionens behov


En ny cell på Renova Miljö ABs avfallsanläggning Fläskebo är invigd. Nu är kapaciteten att ta emot schaktmassor från byggen och infrastrukturprojekt i regionen säkrad för de närmaste åren.

Anläggningen skiljer sig från äldre deponier genom att varje cell konstrueras med geologisk barriär, bottentätning och uppsamling av lakvatten som sedan behandlas lokalt i ett eget reningsverk.

-Ett stort steg för Renova för att kunna möta behovet av en effektiv och miljöriktig avfallshantering säger Christer Lundgren, chef för affärsområde Återvinning.

Fläskebo ligger i Härryda kommun, centralt i Göteborgsregionen. Här tar Renova emot schaktmassor med varierande föroreningsgrad för en säker deponering. En särskild yta på anläggningen är anpassad för att ta emot oklassade massor för provtagning och klassificering.

- Det är redan nu ett högt tryck på anläggningen, och vi är bara i början av en period med många stora byggprojekt säger Sixten Lindberg säljare på Renova Miljö.

Att Fläskebo nu för större kapacitet är ett resultat av flera års planering, projektering och byggande. Den nya cellen är den största hittills – till ytan som åtta fotbollsplaner. Den invigdes nyligen av Renovas styrelseordförande Claes Roxbergh.

Renova har tillstånd att ta emot 100 000 ton avfall per år på Fläskebo, varav 20 000 ton farligt avfall.  En ändringsansökan har lämnats in till myndigheterna under 2017 om att få utöka mottagningen till 150 000 ton per år.