Tillbaka till nyhetsarkivet

Nytt värmeavtal med Göteborg Energi


Renova har tecknat nytt avtal med Göteborg Energi om leveranser till fjärrvärmenätet. Det nya avtalet lägger grunden för ett fördjupat samarbete mellan bolagen och ger förutsättningar att göra de miljömässigt bästa investeringarna för fjärrvärmesystemet i framtiden, säger Renovas vd Anders Åström.

Värmeenergin från Renovas avfallskraftvärmeverk står för cirka 30 procent av Göteborgs fjärrvärmeförsörjning. Det gör Renova till Göteborg Energis enskilt största värmeleverantör.

Det senaste avtalet som reglerar villkoren för leveranserna slöts 2002 och justerades 2012. Sedan dess har mycket förändrats, och ett nytt avtal med ny ersättningsmodell har diskuterats länge.

- Det har varit en lång resa fram till ett nytt avtal och de som varit inblandade i diskussionerna har gjort ett jättebra arbete säger Anders Åström.

- Nu har vi nått en överenskommelse som främjar hållbarhet och samhällsnytta. Det nya avtalet innebär att det som är bra för Göteborg Energi också blir bra för Renova och vice versa. Det gör att vi kan jobba ihop för att hitta nya utvecklingar av systemet.

- Den nya avtalsmodellen ger också Renova en förutsägbar ekonomisk ersättning som inte påverkas av till exempel väder.

Det nya avtalet gäller från 1 januari 2021 och tio år framåt.