Tillbaka till nyhetsarkivet

Ökade krav på rapportering och spårbarhet gällande farligt avfall


Från 1 augusti 2020 måste alla verksamheter som lämnar, transporterar eller hanterar farligt avfall rapportera till Naturvårdsverket i ett nytt digitalt system. Renova Miljö kommer att kunna erbjuda dig som kund tjänsten att sköta rapporteringen.

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna för avfallsstatistik och ta fram en lösning för spårbarhet av farligt avfall. Bakgrunden är att EU har beslutat om att medlemsstaterna ska ta fram system för att öka spårbarheten för farligt avfall och förbättra statistiken. Naturvårdsverket håller nu på att ta fram en digital lösning.

Vad innebär de ökade kraven på rapportering
Från 1 augusti 2020 ska alla företag och verksamheter i Sverige som producerar, transporterar och behandlar farligt avfall rapportera det till Naturvårdsverket. Rapportering görs i Naturvårdsverkets digitala rapporteringssystem.

För dig som kund innebär det att du i samband med beställning till Renova Miljö av hämtning av farligt avfall ska rapportera i Naturvårdsverkets digitala system. Det som ska rapporteras är bl.a avfallskod (tidigare ewc-kod), volym, avfallsproducent, transportör, mottagare och datum.

Vi erbjuder dig tjänsten rapportering av farligt avfall
För att underlätta för dig som kund kommer Renova Miljö att erbjuda tjänsten att ansvara för en korrekt inrapportering. Det innebär att vi säkerställer att de uppgifter som Naturvårdsverket kräver alltid är korrekta och följer reglerna för spårbarhet. Allt för att du ska känna dig trygg med att hantering, rapportering och dokumentation av ditt farliga avfall sker på rätt sätt.

Renova kommer löpande att sammanfatta utvecklingen på vår hemsida. Läs gärna mer på Naturvårdsverkets hemsida: http://naturvardsverket.se/RIA