Tillbaka till nyhetsarkivet

Så hanterar Renovakoncernen Covid-19 (Coronavirus)


Renovakoncernen bevakar kontinuerligt utvecklingen kring Covid-19, både internationellt och nationellt, och följer rekommendationer och riktlinjer från berörda myndigheter.

Det övergripande målet för oss är att ta hand om våra medarbetare, se till att verksamheten rullar på och att vi bibehåller en hög servicenivå till våra kunder. En förstärkt koncernledning utgör en krisgrupp som följer utvecklingen kontinuerligt och ser över om särskilda åtgärder eller beslut behövs.

Koncernen har sammanställt hur vi agerar i händelse av större sjukdomsutbrott samt prioriterar mellan verksamheter. En beredskapsplan ifall många medarbetare skulle bli sjuka har utformats. Planen tydliggör vilka delar av verksamheten som är prioriterade att hålla igång

Nödvändiga stödfunktioner och kompetenser har också identifierats samt vad som krävs för att dessa ska fortsatt kunna fungera. I händelse av att många skulle bli sjuka kan det bli nödvändigt att omfördela både personal och resurser till andra områden. Vi bedömer att vi har goda möjligheter upprätthålla samhällskritisk verksamhet även vid ett stort sjukdomsutbrott.

Renova tar självklart även ett ansvar för att begränsa smittspridningen i samhället.

Det gör vi bland annat genom att: 

  •  Undvika att ha möten med många personer om det inte är mycket angeläget
  •  Undvika resor i tjänsten som inte är nödvändiga

Som en extra försiktighetsåtgärd har vi tillfälligt stoppat utländska studiebesök på Sävenäs.

Utbildningsverksamheten Miljöskola Avfall ställs in tills vidare för att minska risken för smittspridning och vårt planerade frukostseminarium för kunder 24 mars på Renovas Miljöcenter flyttas på framtiden.

För dig som vill komma i kontakt med oss så finns vi som vanligt tillgängliga via vår kundservice 031-618530 eller genom vår växel 031-618000.