Tillbaka till nyhetsarkivet

Skatt på avfallsförbränning införs 1 april 2020


Riksdagen har beslutat om en ny punktskatt på avfall som förbränns. Skatten är en del av den gröna skatteväxlingen som görs för att Sverige ska nå klimatmålen och för att skapa en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering.

Den nya skatten gäller från den 1 april 2020. Den kommer år 2020 att tas ut med 75 kr per ton avfall som förbränns. 2021 blir skattesatsen 100 kr per ton och 2022 125 kr per ton.

För avfall mottaget från och med 1 april 2020 kommer ett pristillägg motsvarande beslutad skattesats tas ut.

För mer info: finansdepartementets pressmeddelande

Vid frågor kontakta försäljningschef Linda Abrahamsson affärsområde Logistik linda.abrahamsson@renova.se eller försäljningschef Sixten Lindberg affärsområde Återvinning sixten.lindberg@renova.se.