Tillbaka till nyhetsarkivet

Stor vinst att återvinna plaströr


Genom att materialåtervinna rör från byggavfall kan ca 50 miljoner kronor sparas per år samtidigt som klimatet besparas utsläpp av koldioxid. Det har projektet REPIPE visat.

Renova har deltagit med insamling av spillbitar av rör och olika slags installationer som lämnas som platsavfall på Renovas sorteringsanläggningar. Utmaningarna är nu främst att öka insamlingen och hitta en effektiv logistik.

- Målet är att de rör som kommer in till Renova ska materialåtervinnas och vi vill också verka för att insamlingen av rör ska öka, säger David Dalek på Renova.

Projektet REPIPE finansieras av Resoursce, en treårig forsknings- och innovationssatsning där näringsliv, offenlig verksamhet och forskare är verksamma inom områdena resurs- och avfallshantering samverkar.

För mer info: www.ri.se/sv/press/mycket-att-vinna-pa-att-atervinna-plastror