Tillbaka till nyhetsarkivet

Systemet för spårbarhet av farligt avfall skjuts upp


I slutet av sommaren var det tänk att ett digitalt system för att spåra farligt avfall skulle sättas i drift. Nu har dock beslut tagits för att skjuta upp starten till den 1 november. Renova Miljö kommer att kunna erbjuda dig som kund tjänsten att sköta rapporteringen.

Det är ett omfattande system för rapportering av farligt avfall, som skulle ha sjösatts i augusti. Målet är att förbättra kunskapen om vilka mängder som uppkommer, vart de förs och hur de behandlas. Men informationen om hur systemet kommer att implementeras har dröjt.

Regeringen har nu beslutat om regelförändringarna. En utökad anteckningsskyldighet börjar gälla den 1 augusti och berör alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall. Den preciserar skyldigheten om vad och hur verksamheter ska föra anteckningar om. Bland annat ska behandlare föra anteckningar kring resultatet av behandlingen. Från den 1 november ska dessa verksamheter börja rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket.

Läs mer hos Naturvårdsverket