Våra tjänster för privatpersoner

- Behöver du en container till ditt bygg- eller rivningsavfall? Eller jord till din trädgård?
- Behöver dina avloppsrör spolas?
Renovas vanligaste tjänster för privatpersoner hittar du nedan.

Sophämtning och slamsugning

Välj kommun i menyn ovan. Här finns all information kopplat till våra uppdrag för respektive ägarkommun.

Mer information

Kundservice når du via e-post kundservice@renova.se 
eller telefon 031-61 85 30 vardagar 07.00-16.30.

Kundservice farligt avfall når du via e-post kundservice@renova.se 
eller telefon 031-61 84 00 vardagar 07.30-15.30.