Avfall och återvinning i Ale

Ale är en av Renovas tio ägarkommuner.

Brännbart hushållsavfall från Ale blir el och värme i Renovas avfallskraftvärmeverk. Matavfall från hushållen blir till råvara för biogas och biogödslel i Renovas förbehandlingsanläggning.

Mer information om avfall och återvinning

Hittar du på sidan avfall och återvinning  på kommunens webbplats.