Avfall och återvinning i Ale

Ale är en av Renovas tio ägarkommuner.

Brännbart hushållsavfall från Ale blir el och värme i Renovas avfallskraftvärmeverk.  Matavfall från hushållen blir till  råvara för biogas och biogödslel i Renovas förbehandlingsanläggning. .

 Ale kommuns webbplats  hittar du  information om sophämtning och om var du själv kan lämna olika typer av avfall och återvinningsmaterial.