Sophämtning och slamsugning i Göteborg

Renova hämtar soporna från hushåll i flertalet stadsdelar i Göteborg på uppdrag av Kretslopp och vattennämnden, Göteborgs Stad. Vi sköter slamsugning av enskilda avlopp i kommunen, driver återvinningscentraler och hämtar farligt avfall  (Farligt Avfall-bilen).

Kontakta kretslopp och vattens kundservice

  • om din sophämtning uteblivit
  • när du vill ha information om taxor och avgifter
  • om du vill ha information om byte av säck till kärl
  • när du vill beställa hämtning av kylskåp
  • när du vill beställa extra kompostpåsar
  • när du vill hyra en container till vindsröjningen eller städdagen
  • när du vill beställa extra slamsugning


Telefon:
031- 368 27 00 Helgfri måndag, tisdag, torsdag, fredag 07.00-16.00. Helgfri onsdag 09.00-16.00
E-post: kundservice@kretsloppochvatten.goteborg.se

Jourtelefon slamsugning

Om du behöver akut hjälp med slamsugning efter kl 16.30, samt lör- sön- och helgdagar, ring Renovas jourtelefon 031-61 87 75.

Kontakta Renovas kundsupport

Om du vill hyra en container för bygg- och rivavfall, kontakta oss.
Telefon: 031 -61 85 30.
E-post: kundservice@renova.se

Återvinningscentraler  i Göteborg

Här hittar du information om återvinningscentraler i Göteborg

Asbestavfall

Asbest kan endast lämnas vid återvinningscentralen i Tagene eller Tagene deponi. Läs mer här 

 

Mer information om avfall och återvinning

På kommunens webbplats www.goteborg.se hittar du information om avfall och återvinning under fliken Miljö.

----------------------
Göteborg är en av Renovas tio ägarkommuner. Brännbart hushållsavfall från Göteborg blir el och värme i Renovas avfallskraftvärmeverk.  Matavfall från hushållen blir till råvara för biogas och biogödsel i Renovas förbehandlingsanläggning.

Ändrade hämtningsdagar vid helger

Vid helger som Första maj, midsommar, jul och påsk kan det hända att ditt hushållsavfall hätmas en annan veckodag än normalt. Så här hämtar vi i samband med  Första maj och Kristi himmelsfärds dag:

Kungälv

Ordinarie dag        Hämtas vecka 21 (vid Kristi himmelsfärds dag)
måndag                  måndag
tisdag                      tisdag 
onsdag                   onsdag 
torsdag                   onsdag eller torsdag
fredag                     fredag

Ordinarie dag        Hämtas vecka 23  (vid Nationaldagen)
måndag                  måndag
tisdag                     måndag eller tisdag 
onsdag                   onsdag 
torsdag                   torsdag 
fredag                     fredag

Ordinarie dag        Hämtas vecka 25  (midsommarveckan)
måndag                 måndag
tisdag                     måndag eller tisdag 
onsdag                   tisdag eller onsdag 
torsdag                  onsdag eller torsdag 
fredag                    torsdag

Göteborg

Se hämtningsdagarna här

Tjörn och Stenungsund         

Kristi himmelsfärds dag den 25 maj hämtar vi hushållsavfallet på Tjörn och i Stenungsund som vanlig vardag.     

Nationaldagen den 6 juni hämtar vi  hushållsavfallet på Tjörn och i Stenungsund som vanlig vardag. 

Ordinarie dag        Hämtas vecka 25  (midsommarveckan)
måndag                 måndag
tisdag                     måndag eller tisdag 
onsdag                   tisdag eller onsdag 
torsdag                  onsdag eller torsdag 
fredag                    torsdag