Sophämtning och slamsugning i Göteborg

Renova hämtar soporna från hushåll i flertalet stadsdelar i Göteborg på uppdrag av Kretslopp och vattennämnden, Göteborgs Stad. Vi sköter slamsugning av enskilda avlopp i kommunen, driver återvinningscentraler och hämtar farligt avfall  (Farligt Avfall-bilen).

Kontakta kretslopp och vattens kundservice

  • om din sophämtning uteblivit
  • när du vill ha information om taxor och avgifter
  • om du vill ha information om byte av säck till kärl
  • när du vill beställa hämtning av kylskåp
  • när du vill beställa extra kompostpåsar
  • när du vill hyra en container till vindsröjningen eller städdagen
  • när du vill beställa extra slamsugning


Telefon:
031- 368 27 00 Helgfri måndag, tisdag, torsdag, fredag 07.00-16.00. Helgfri onsdag 09.00-16.00
E-post: kundservice@kretsloppochvatten.goteborg.se

Jourtelefon slamsugning

Om du behöver akut hjälp med slamsugning efter kl 16.30, samt lör- sön- och helgdagar, ring Renovas jourtelefon 031-61 87 75.

Kontakta Renovas kundsupport

Om du vill hyra en container för bygg- och rivavfall, kontakta oss.
Telefon: 031 -61 85 30.
E-post: kundservice@renova.se

Återvinningscentraler  i Göteborg

Här hittar du information om återvinningscentraler i Göteborg

Asbestavfall

Asbest kan endast lämnas vid återvinningscentralen i Tagene eller Tagene deponi. Läs mer här 

 

Mer information om avfall och återvinning

På kommunens webbplats www.goteborg.se hittar du information om avfall och återvinning under fliken Miljö.

----------------------
Göteborg är en av Renovas tio ägarkommuner. Brännbart hushållsavfall från Göteborg blir el och värme i Renovas avfallskraftvärmeverk.  Matavfall från hushållen blir till råvara för biogas och biogödsel i Renovas förbehandlingsanläggning.

Ändrade hämtningsdagar vid helger

Vid helger som jul, och påsk och midsommar kan det hända att ditt hushållsavfall hätmas en annan veckodag än normalt. Så här hämtar vi i samband med  jul- och nyårshelgerna:

Kungälv

Ordinarie dag        Hämtas vecka 52 (veckan efter jul)
måndag                  onsdag
tisdag                     onsdag eller torsdag
onsdag                   torsdag 
torsdag                   torsdag eller fredag
fredag                     fredag eller lördag

Ordinarie dag        Hämtas vecka 01  (veckan efter nyår)
måndag                  tisdag
tisdag                     tisdag eller onsdag 
onsdag                   onsdag eller torsdag
torsdag                   torsdag eller fredag
fredag                     fredag

Göteborg

Se hämtningsdagarna här

Tjörn och Stenungsund         

Ordinarie dag        Hämtas vecka 52 (veckan efter jul)
måndag                 onsdag
tisdag                     onsdag
onsdag                  torsdag  
torsdag                  torsdag 
fredag                    fredag

Ordinarie dag        Hämtas vecka 01  (veckan efter nyår)
måndag                 tisdag
tisdag                     tisdag 
onsdag                   onsdag 
torsdag                  torsdag 
fredag                    fredag