Lämna asbest

Vill du lämna asbest kan detta enbart göras vid återvinningscentralen i Tagene eller på Tagene deponi.

Materialet  måste vara väl förpackat i byggplast (0,2 mm). Du ska inte kunna trycka tummen igenom plasten.

Läckande eller trasiga förpackningar innebär risker för dig och personalen. Är materialet inte tillräckligt inplastat tas det inte emot. Tänk på att materialet inte kan vara för tungt eller skrymmande då du själv ska kunna lägga det i avsedd behållare.

Detta gäller för privatpersoner

Kontakta alltid personalen på Tagene återvinningscentral innan du lämnar ditt asbestmaterial.

Priser: Privatpersoner som är boende i Göteborg och har ett ÅVC-kort för Göteborg kan lämna upp till 500 kg asbest kostnadsfritt. För ytterligare vikt tas en avgift ut.
 

Detta gäller för företag och verksamheter

Asbest lämnas på Tagene deponi. Innan transporten måste du skicka in en så kallad GK-ansökan (grundläggande karakterisering av avfall till deponi).
Digitalt formulär för grundläggande karakterisering av asbestavfall till deponi hittar du här.

Pris: Företag och verksamheter betalar för hela den lämnade mängden asbest. Pris per ton tas ut. Betalning kan endast ske med bank/kreditkort.
Kontakta personalen i våghuset när du kommer med asbest till deponin.