Vi hämtar hushållsavfallet i Härryda

Renova tömmer även enskilda avlopp och fettavskiljare på kommunens uppdrag. Vi tar också hand om hushållens farliga avfall.

 Frågor om din sophämtning?

Från den 1 april hanteras alla frågor och beställningar av Härryda kommun kontaktcenter.
Telefon: 031-724 62 00
E-post: kontaktcenter@harryda.se

 

Slamtömning och farligt avfall

Kontakta Renovas Kunsupport om du har frågor kring slamsugning (även fakturafrågor) eller vill beställa slamtömning eller hämtning av farligt avfall.

Telefon: 031-61 87 00, vardagar 08.00-16.30
E-post:  kundservice@renova.se

Renova fakturerar dig som har slamugning i Härryda kommun. Vill du ansluta dig till autogiro, fyll i blanketten för medgivande (PDF-dokument, 98 kB) .
Vill du betala med e-faktura, anmäl dig via din internetbank.

Jourtelefon slamsugning

Om du behöver akut hjälp med slamsugning efter kl 16.30, samt lör- sön- och helgdagar, ring jourtelefon 031-61 87 75.  (OBS extra avgift enligt kommunens taxa).

Kontakta Renovas kundsupport

Om du vill hyra en container för bygg- och rivavfall. Våra vanligaste tjänster till privatpersoner hittar du här.

Telefon: 031-618530. E-post: kundservice@renova.se

 

Mer information om avfall och återvinning

Hittar du på sidan avfall och återvinning på kommunens webbplats. 

--------------------------------- 
Härryda är en av Renovas tio ägarkommuner. Brännbart hushållsavfall från Härryda  blir el och värme i Renovas avfallskraftvärmeverk.  Matavfall från hushållen blir till rårvara för biogas och biogödsel i Renovas förbehandlingsanläggning.

Ändrade hämtningsdagar vid helger

Vid storhelger kan ditt hushållsavfall hämtas en annan veckodag än normalt.
Så här hämtar vi under jul- och nyårshelgerna

Göteborg

Se hämtningsdagarna här

Kungälv

Ordinarie dag        Hämtas vecka 52 (julveckan)
måndag                  söndag 23/12
tisdag                     onsdag
onsdag                   onsdag eller torsdag
torsdag                   torsdag eller fredag
fredag                     lördag

Ordinarie dag        Hämtas vecka 01 (nyårsveckan)
måndag                  söndag 30/12
tisdag                     onsdag 
onsdag                   onsdag eller  torsdag 
torsdag                   torsdag eller fredag
fredag                     lördag


Lerum, Partille och Härryda

Ordinarie dag        Hämtas vecka 52 (julveckan)
måndag                  söndag 23/12
tisdag                      söndag eller onsdag
onsdag                   onsdag eller torsdag
torsdag                   torsdag eller fredag
fredag                     fredag

Ordinarie dag        Hämtas vecka 01 (nyårsveckan)
måndag                  söndag 30/12
tisdag                     onsdag 
onsdag                   torsdag 
torsdag                   fredag
fredag                     lördag

 

Stenungsund och Tjörn         

Ordinarie dag        Hämtas vecka 52 (julveckan)
måndag                  söndag 23/12
tisdag                      onsdag
onsdag                   onsdag eller torsdag
torsdag                   torsdag eller fredag
fredag                     fredag

Ordinarie dag        Hämtas vecka 01 (nyårsveckan)
måndag                  söndag 30/12
tisdag                      onsdag 
onsdag                   onsdag eller torsdag 
torsdag                   torsdag eller fredag
fredag                     fredag