Vi tar hand om slamsugning och farligt avfall i Härryda

Renova  tömmer enskilda avlopp och fettavskiljare på kommunens uppdrag. Vi tar också hand om hushållens farliga avfall.

Kundsupport

Kontakta Renovas kundsupport om du har frågor kring slamsugning (även fakturafrågor) eller vill beställa slamtömning eller hämtning av farligt avfall.

Telefon: 031-61 87 00, vardagar 08.00-16.30
E-post:  kundservice@renova.se

Renova fakturerar dig som har slamugning i Härryda kommun. Vill du ansluta dig till autogiro, fyll i blanketten för medgivande (PDF-dokument, 98 kB) .
Vill du betala med e-faktura, anmäl dig via din internetbank.

Jourtelefon slamsugning

Om du behöver akut hjälp med slamsugning efter kl 16.30, samt lör- sön- och helgdagar, ring jourtelefon 031-61 87 75.  (OBS extra avgift enligt kommunens taxa).

Mer om avfall och återvinning i Härryda

På Härryda kommuns webbplats hittar du  mer information, t ex om var du själv kan lämna olika typer av avfall och återvinningsmaterial ochom  farligt avfall-bilens turlista. 

------------------------------------- 
Härryda är en av Renovas tio ägarkommuner. Brännbart hushållsavfall från Härryda  blir el och värme i Renovas avfallskraftvärmeverk.  Matavfall från hushållen blir till rårvara för biogas och biogödsel i Renovas förbehandlingsanläggning.