Sophämtning i Kungälv

Renova (fd Ktrab) samlar in hushållsavfall i Kungälv på uppdrag av Kungälvs kommun.

Kontakta Kungälvs kommun

Kontakta Kungälvs kommuns kundtjänst för avfall i alla frågor som rör din sophämtning.
Telefon. 0303-23 97 83, vardagar  8.00-12.00
E-post: kundservice.avfall@kungalv.se


Mer om avfall och återvinning i Kungälv

På Kungälvs kommuns webbplats, sidan Avfall och Återvinning hittar du mer information, t ex om hämtningsdagar  och var du själv kan lämna olika typer av avfall och återvinningsmaterial.

----------------------------------------

Kungälv är en av Renovas tio ägarkommuner. Brännbart hushållsavfall från Kungälv blir el och värme i Renovas avfallskraftvärmeverk.  Matavfall från hushållen blir till råvara för biogas och biogödsel i Renovas förbehandlingsanläggning.  

Ändrade hämtningsdagar vid helger

Vid helger som Första maj, midsommar, jul och påsk kan det hända att ditt hushållsavfall hätmas en annan veckodag än normalt. Så här hämtar vi i samband med  Första maj och Kristi himmelsfärds dag:

Kungälv

Ordinarie dag        Hämtas vecka 21 (vid Kristi himmelsfärds dag)
måndag                  måndag
tisdag                      tisdag 
onsdag                   onsdag 
torsdag                   onsdag eller torsdag
fredag                     fredag

Ordinarie dag        Hämtas vecka 23  (vid Nationaldagen)
måndag                  måndag
tisdag                     måndag eller tisdag 
onsdag                   onsdag 
torsdag                   torsdag 
fredag                     fredag

Ordinarie dag        Hämtas vecka 25  (midsommarveckan)
måndag                 måndag
tisdag                     måndag eller tisdag 
onsdag                   tisdag eller onsdag 
torsdag                  onsdag eller torsdag 
fredag                    torsdag

Göteborg

Se hämtningsdagarna här

Tjörn och Stenungsund         

Kristi himmelsfärds dag den 25 maj hämtar vi hushållsavfallet på Tjörn och i Stenungsund som vanlig vardag.     

Nationaldagen den 6 juni hämtar vi  hushållsavfallet på Tjörn och i Stenungsund som vanlig vardag. 

Ordinarie dag        Hämtas vecka 25  (midsommarveckan)
måndag                 måndag
tisdag                     måndag eller tisdag 
onsdag                   tisdag eller onsdag 
torsdag                  onsdag eller torsdag 
fredag                    torsdag