Sophämtning i Kungälv

Renova samlar in hushållsavfall i Kungälv på uppdrag av Kungälvs kommun.

Kontakta Kungälvs kommun

Kontakta Kungälvs kommuns kundtjänst för frågor som rör din sophämtning.
Telefon. 0303-23 97 83, vardagar  8.00-12.00
E-post: kundservice.avfall@kungalv.se

 

Kontakta Renovas kundsupport

Om du vill hyra en container för bygg- och rivavfall. Eller om det gäller spolning vid stopp i avlopp. Våra vanligaste tjänster till privatpersoner hittar du här

Telefon: 031 -61 85 30. E-post: kundservice@renova.se

 

Mer information om avfall och återvinning

Hittar du på sidan avfall och återvinning på kommunens webbplats. 

----------------------------------------

Kungälv är en av Renovas tio ägarkommuner. Brännbart hushållsavfall från Kungälv blir el och värme i Renovas avfallskraftvärmeverk.  Matavfall från hushållen blir till råvara för biogas och biogödsel i Renovas förbehandlingsanläggning.