Sophämtning i Kungälv

Renova samlar in hushållsavfall i Kungälv på uppdrag av Kungälvs kommun.

Kontakta Kungälvs kommun

Kontakta Kungälvs kommuns kundtjänst för avfall i alla frågor som rör din sophämtning.
Telefon. 0303-23 97 83, vardagar  8.00-12.00
E-post: kundservice.avfall@kungalv.se

Mer om avfall och återvinning i Kungälv

På Kungälvs kommuns webbplats, sidan Avfall och Återvinning hittar du mer information, t ex om hämtningsdagar  och var du själv kan lämna olika typer av avfall och återvinningsmaterial.

----------------------------------------

Kungälv är en av Renovas tio ägarkommuner. Brännbart hushållsavfall från Kungälv blir el och värme i Renovas avfallskraftvärmeverk.  Matavfall från hushållen blir till råvara för biogas och biogödsel i Renovas förbehandlingsanläggning.  

Ändrade hämtningsdagar vid helger

Vid helger som jul, och påsk och midsommar kan det hända att ditt hushållsavfall hätmas en annan veckodag än normalt. Så här hämtar vi i samband med  jul- och nyårshelgerna:

Kungälv

Ordinarie dag        Hämtas vecka 52 (veckan efter jul)
måndag                  onsdag
tisdag                     onsdag eller torsdag
onsdag                   torsdag 
torsdag                   torsdag eller fredag
fredag                     fredag eller lördag

Ordinarie dag        Hämtas vecka 01  (veckan efter nyår)
måndag                  tisdag
tisdag                     tisdag eller onsdag 
onsdag                   onsdag eller torsdag
torsdag                   torsdag eller fredag
fredag                     fredag

Göteborg

Se hämtningsdagarna här

Tjörn och Stenungsund         

Ordinarie dag        Hämtas vecka 52 (veckan efter jul)
måndag                 onsdag
tisdag                     onsdag
onsdag                  torsdag  
torsdag                  torsdag 
fredag                    fredag

Ordinarie dag        Hämtas vecka 01  (veckan efter nyår)
måndag                 tisdag
tisdag                     tisdag 
onsdag                   onsdag 
torsdag                  torsdag 
fredag                    fredag