Sophämtning och slamsugning i Lerum

Den 1 oktober byter kommunen entreprenör för sophämtningen. Renova kommer fortsätta att tömma enskilda avlopp och fettavskiljare på kommunens uppdrag. Vi kommer också att ta hand om hushållens farliga avfall.

Läs information från Lerums kommun om ny entreprenör för hushållsavfall.

 
Kontakta Renovas kundsupport

 • om vi inte tömt ditt sopkärl med rätt intervall (t o m 30 september)
 • om du vill ändra ditt abonnemang (t o m 30 september)
 • om du vill beställa ett "lock i lock" (t o m 30 september)
 • när du har frågor om taxor och avgifter  (t o m 30 september)
 • när du vill hyra en container till vindsröjningen eller städdagen
 • när du vill beställa tömning eller har andra frågor kring slamsugning

Telefon: 0302-238 90, vardagar 07.00-16.30
E-post:  kundservice@renova.se

Kontakta Renovas fakturering

 • om du har frågor om din faktura för sophämtning eller slamsugning.  (t o m 30 september)
 • om du ska flytta  (t o m 30 september)

Telefon: 0302-238 96
E-post:  fakturering@renova.se

Autogiro, e-faktura

Renova fakturerar dig som har sophämtning eller slamugning på uppdrag av Lerums kommun. Vill du ansluta dig till autogiro, fyll i blanetten Medgivande för autogiro. Vill du betala med e-faktura, anmäl dig via din internetbank.

Anmälan om ägarbyte

Här finns formulär för ägarbyte för dig som bor i Lerums kommun.

Jourtelefon slamsugning

Om du behöver akut hjälp med slamsugning efter kl 16.30, samt lör- sön- och helgdagar, ring jourtelefon 031-61 87 75.

Kontakta Lerums kommun

 • om du vill ansöka om glesare sophämtning
 • när du vill ha uppehåll i hämtningen 
 • när du vill ha information om återvinningscentralen Hultet
 • om du vill veta var återvinningsstationer och miljöstationer finns i din kommun.

Telefon: 0302 - 52 10 00.

Mer om avfall och återvinning i Lerum

På Lerums kommuns webbplats hittar du  mer information, t ex om var du själv kan lämna olika typer av avfall och återvinningsmaterial.

------------------------------------- 
Lerum är en av Renovas tio ägarkommuner. Brännbart hushållsavfall från Lerum blir el och värme i Renovas avfallskraftvärmeverk.  Matavfall från hushållen blir till råvara för biogas och biogödsel i Renovas förbehandlingsanläggning.