Sophämtning och slamsugning i Lerum

Renova hämtar soporna från ditt hushåll på uppdrag av Lerums kommun. Vi har även hand om tömningen av enskilda avlopp.

 Kontakta Renovas kundsupport

 • om vi inte tömt ditt sopkärl med rätt intervall
 • när du vill beställa en extratjänst
 • om du vill ändra ditt abonnemang
 • om du vill beställa ett "lock i lock"
 • när du har frågor om taxor och avgifter
 • när du vill hyra en container till vindsröjningen eller städdagen
 • när du vill beställa tömning eller har andra frågor kring slamsugning

Telefon: 0302-238 90, vardagar 07.00-16.30
E-post:  kundservice@renova.se

Kontakta Renovas fakturering

 • om du har frågor om din faktura för sophämtning eller slamsugning.
 • om du ska flytta

Telefon: 0302-238 96
E-post:  fakturering@renova.se

Autogiro, e-faktura

Renova fakturerar dig som har sophämtning eller slamugning på uppdrag av Lerums kommun. Vill du ansluta dig till autogiro, fyll i blanetten Medgivande för autogiro. Vill du betala med e-faktura, anmäl dig via din internetbank.

Anmälan om ägarbyte

Här finns formulär för ägarbyte för dig som bor i Lerums kommun.

Jourtelefon slamsugning

Om du behöver akut hjälp med slamsugning efter kl 16.30, samt lör- sön- och helgdagar, ring jourtelefon 031-61 87 75.

Kontakta Lerums kommun

 • om du vill ansöka om glesare sophämtning
 • när du vill ha uppehåll i hämtningen 
 • när du vill ha information om återvinningscentralen Hultet
 • om du vill veta var återvinningsstationer och miljöstationer finns i din kommun.

Telefon: 0302 - 52 10 00.

Mer om avfall och återvinning i Lerum

På Lerums kommuns webbplats hittar du  mer information, t ex om var du själv kan lämna olika typer av avfall och återvinningsmaterial.

------------------------------------- 
Lerum är en av Renovas tio ägarkommuner. Brännbart hushållsavfall från Lerum blir el och värme i Renovas avfallskraftvärmeverk.  Matavfall från hushållen blir till råvara för biogas och biogödsel i Renovas förbehandlingsanläggning.