Vi tar hand om slamsugning och farligt avfall  i Lerum

Renova  tömmer enskilda avlopp och fettavskiljare på kommunens uppdrag. Vi tar  också att ta hand om hushållens farliga avfall.

Kundsupport

Kontakta Renovas kundsupport  om du har frågor kring slamsugning eller vill beställa tömning. Här kan du också beställa hämtning av farligt avfall och elektronikavfall.

Telefon: 0302-238 90, vardagar 08.00-16.30
E-post:  kundservice@renova.se

Kontakta Renovas fakturering om du har frågor om fakturor från oss.
Telefon: 0302-238 96
E-post:  fakturering@renova.se

Vill du ansluta dig till autogiro, fyll i blanetten Medgivande för autogiro. Vill du betala med e-faktura, anmäl dig via din internetbank.

Här finns formulär för ägarbyte för dig som har slamsugning och bor i Lerums kommun.

Jourtelefon slamsugning

Om du behöver akut hjälp med slamsugning efter kl 16.30, samt lör- sön- och helgdagar, ring jourtelefon 031-61 87 75. (OBS extra avgift enligt kommunens taxa).

Mer om avfall och återvinning i Lerum

På Lerums kommuns webbplats hittar du  mer information, t ex om var du själv kan lämna olika typer av avfall och återvinningsmaterial och om farligt avfall-bilens turlista.

------------------------------------- 
Lerum är en av Renovas tio ägarkommuner. Brännbart hushållsavfall från Lerum blir el och värme i Renovas avfallskraftvärmeverk.  Matavfall från hushållen blir till råvara för biogas och biogödsel i Renovas förbehandlingsanläggning.