Avfall och återvinning i Mölndal

Mölndal är en av Renovas tio ägarkommuner.

Brännbart hushållsavfall från Mölndal blir el och värme i Renovas avfallskraftvärmeverk.  Matavfall från hushållen blir till råvara för biogas och biogödsel  i Renovas förbehandlingsanläggning.  

 Mölndals kommuns webbplats hittar du  information om sophämtning och om var du själv kan lämna olika typer av avfall och återvinningsmaterial.