Avfall och återvinning i Mölndal

Mölndal är en av Renovas tio ägarkommuner.

Brännbart hushållsavfall från Mölndal blir el och värme i Renovas avfallskraftvärmeverk.  Matavfall från hushållen blir till råvara för biogas och biogödsel  i Renovas förbehandlingsanläggning.  

Mer information avfall och återvinning

Hittar du på sidan avfall och återvinning på kommunens webbplats.