Avfall och återvinning på Öckerö

Öckerö är en av Renovas tio ägarkommuner.

Brännbart hushållsavfall från Öckerö blir el och värme i Renovas avfallskraftvärmeverk.  Matavfall från hushållen blir till  råvara för biogas och biogödslel i Renovas förbehandlingsanläggning.
Vi tar också hand om farligt avfall från din kommun.

Mer information om avfall och återvinning

Hittar du på sidan avfall och återvinning på kommunens webbplats.