Avfall och återvinning på Öckerö

Öckerö är en av Renovas tio ägarkommuner.

Brännbart hushållsavfall från Öckerö blir el och värme i Renovas avfallskraftvärmeverk.  Matavfall från hushållen blir till  råvara för biogas och biogödslel i Renovas förbehandlingsanläggning.
Vi tar också hand om farligt avfall från din kommun.

 På Öckerö kommuns webbplats  hittar du  information om sophämtning och om var du själv kan lämna olika typer av avfall och återvinningsmaterial.