Vi tar hand om slamsugning och farligt avfall  i Partille

Renova tömmer enskilda avlopp och fettavskiljare på kommunens uppdrag. Vi tar också hand om hushållens farliga avfall.

Kundsupport

Kontakta Renovas Kundsupport om du har frågor om slamsugning eller vill beställa slamsugning eller hämtning av farligt avfall. 

Telefon: 031-61 85 00, vardagar 08.00-16.30
E-post: kundservice@renova.se

Jourtelefon slamsugning

Om du behöver akut hjälp med slamsugning efter kl 16.30, samt lör-, sön- och helgdagar, ring jourtelefon 031-61 87 75. (OBS extra avgift enligt kommunens taxa).

Mer om avfall och återvinning i Partille

På Partille kommuns webbplats hittar du  mer information, t ex om var du själv kan lämna olika typer av avfall och återvinningsmaterial eller om farligt avfall-bilens turlista.

------------------------------------- 
Partille är en av Renovas tio ägarkommuner. Brännbart hushållsavfall från Partille blir el och värme i Renovas avfallskraftvärmeverk.  Matavfall från hushållen blir till rårvara för biogas och biogödsel i Renovas förbehandlingsanläggning.