Från 1 april hämtar vi hushållsavfallet i Partille

Renova tömmer även enskilda avlopp och fettavskiljare på kommunens uppdrag. Vi tar också hand om hushållens farliga avfall.

Frågor om din sophämtning?

Från den 1 april hanteras alla frågor och beställningar av Partille kommun kundcenter.
Telefon:
031-792 10 00
E-post: kundcenter@partille.se

 

Slamsugning och farligt avfall

Kontakta Renovas Kundsupport om du har frågor om slamsugning eller vill beställa slamsugning eller hämtning av farligt avfall. 

Telefon: 031-61 85 00, vardagar 08.00-16.30
E-post:  kundservice@renova.se

Jourtelefon slamsugning

Om du behöver akut hjälp med slamsugning efter kl 16.30, samt lör-, sön- och helgdagar, ring jourtelefon 031-61 87 75. (OBS extra avgift enligt kommunens taxa).

Mer om avfall och återvinning i Partille

Partille kommuns webbplats hittar du  mer information, t ex om var du själv kan lämna olika typer av avfall och återvinningsmaterial eller om farligt avfall-bilens turlista.
Årets städkampanj genomförs lördagarna 14 och 28 april. Läs mer om den här.


------------------------------------- 
Partille är en av Renovas tio ägarkommuner. Brännbart hushållsavfall från Partille blir el och värme i Renovas avfallskraftvärmeverk.  Matavfall från hushållen blir till rårvara för biogas och biogödsel i Renovas förbehandlingsanläggning.